אסטרטגיה #1: קניית אופציות Call

אופציית 100 CALL

שימוש מומלץ באסטרטגיה: צפי לעלייה במדד המעו”ף.

מרכיבי האסטרטגיה: רכישת אופציית Call

לדוגמא: קניית אופציית Call 100 במחיר 1,000 ש”ח.

נתוני השוק:
מדד המעו”ף – 100 נקודות
מחירים:
ש”ח 100call – 1000

הוצאות/הכנסות מבניית האסטרטגיה (במועד ההתחלה): הוצאה של 1,000 ש”ח.

הערה: 
בדוגמאות בספר זה נשתמש במספרים “נוחים” כגון מדד מעו”ף 100 ומחיר אופציה של 1,000 ש”ח. צעד זה נועד לפישוט הדיון. במציאות, המספרים כמובן שונים.

תרשים האסטרטגיה:

בדוגמא זו, אם מדד המעו”ף יעמוד על 150 נק’ (נקודה A), הרווח יהיה 4,000 ש”ח. אם המדד יעמוד על 100 נק’ (נקודה B), ההפסד הוא 1,000 ש”ח וכאשר המדד עומד על 110 נק’ (נקודה C) הרווח הוא 0 ש”ח.
זוהי נקודות האיזון.
כאמור כאשר אנו באזור של הפסד, קו הרווח ימצא מתחת לקו ה-“0”.
כאשר אנו באזור של רווח, קו הרווח יהיה מעל ה-“0”.
כפי שניתן לראות, הרווחים מקניית אופציית Call אינם מוגבלים, בעוד שההפסד מוגבל ל-1,000 ש”ח (עלות האופציה). כאשר מדד המעו”ף נמצא מתחת ל-100 נקודות, הקונה לא יממש את האופציה.

אזהרה: למרות שמדובר ב-“הפסד מוגבל” (במקרה זה ל-1,000 ש”ח) – מדובר בכל כספי ההשקעה.

 טבלת עזר לבניית קו הרווח

מדד המעו”ף (הציר האופקי

(הוצאות קבועה)/ הכנסה קבועה

הוצאות משתנות

הכנסות משתנות (תרומת ה-Call)

סה”כ רווח/ (הפסד) (הציר האנכי) טורים 2+3+4

1

2

3

4

5

80

(1,000 ש”ח)

(1,000)   ש”ח

90

(1,000 ש”ח)

(1,000)   ש”ח

100 (B)

(1,000 ש”ח)

(1,000)   ש”ח

110 (C) נקודת האיזון

(1,000 ש”ח)

1,000 ש”ח

0           ש”ח

120

(1,000 ש”ח)

2,000 ש”ח

1,000     ש”ח

130

(1,000 ש”ח)

3,000 ש”ח

2,000     ש”ח

140

(1,000 ש”ח)

4,000 ש”ח

3,000     ש”ח

150 (A)

(1,000 ש”ח)

5,000 ש”ח

4,000     ש”ח

 

הסבר לטבלה

  • טור 1 – מציין את מדד המעו”ף במירווחים של 10 נקודות.
  • טור 2 – ישנה הוצאה קבועה של 1,000 ש”ח הנובעת מבניית האסטרטגיה. (המספר בסוגריים מציין הוצאה).
  • טור 3 – אין הוצאות משתנות באסטרטגיה זו.
  • טור 4 – הכנסות אלו נובעות ממימוש האופציה. לדוגמא, כאשר המדד 130, הרווח מהאופציה הינו 3,000 ש”ח לפי החישוב הבא
13,000 ש”ח (מדד המעו”ף * 100 ש”ח)
10,000 ש”ח (מדד המימוש * 100 ש”ח)
3,000 ש”ח
  • טור 5 – מתקבל מהסכום של טורים 2+3+4.

השלמה

בדוגמא לעיל רכשנו אופציית Call 100 שמחירה 1,000 ש”ח (מסלול 1).
יש באפשרותנו לרכוש אופציית Call 120 שמחירה רק 200 ש”ח. תמורת 1,000 ש”ח נוכל לרכוש 5 אופציות Call 120 (מסלול 2).
בתרשים A מוצגים קווי הרווח של שני המסלולים. במסלול 2 מצטמצמים גבולות “ההצלחה”. “ההצלחה” מתחילה במדד 122 נקודות לעומת 110 נקודות במסלול 1, אך סכום הרווח מעל מדד 125 גבוה יותר במסלול 2. בכל אחת מהאסטרטגיות הבאות נציג רק מסלול אחד, אך קיימות חלופות למסלולים נוספים שמטרתן לצמצם או להרחיב את גבולות ההצלחה וכפועל יוצא להגדיל או להקטין את הרווח בהתאם.

קניית אופציית CALL השלמה

 

error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים