אסטרטגיה #10: קניית ״שוקת״ Long Strangle

קניית "שוקת"

שימוש מומלץ באסטרטגיה:

צפי לתנודתיות גבוהה במיוחד של מד המעו”ף. אסטרטגיה זו דומה לאסטרטגית ה-“אוכף”, אך הרווח נוצר רק בתנודתיות גבוהה יותר.

לצורך הדוגמא נניח שלהערכתך יש צפי למלחמה בחודשיים הבאים (דבר שיגרום לירידה חדה מאוד במדד המעו”ף), לעומת זאת קיים גם סיכוי זהה לחתימה על הסכם שלום (גורם שיעלה את מדד המעו”ף בצורה חדה).

מרכיבי האסטרטגיה:

 1. קניית אופציית Call מחוץ לכסף (בעלת מחיר מימוש הגבוה ממדד המעו”ף).
 2. קניית אופציית Put מחוץ לכסף (בעלת מחיר מימוש הנמוך ממדד המעו”ף).
  לדוגמא: קניית אופציית Call 120 במחיר 500 ש”ח וקניית אופציית Put 80 במחיר 500 ש”ח.
נתוני השוק:
מדד המעו”ף – 100 נקודות
מחירים:
ש”ח 120Call – 500
ש”ח 80Put – 500

 הוצאות/הכנסות מבניית האסטרטגיה:

הוצאה של 1,000 ש”ח.

תרשים האסטרטגיה:

טבלת עזר לבניית קו הרווח

מדד המעו”ף (הציר האופקי

(הוצאות קבועה)/ הכנסה קבועה

הוצאות משתנות

סה”כ רווח/ (הפסד) (הציר האנכי) טורים 2+3+4

(תרומת ה-Call)

(תרומת ה-Put)

1

2

3

4

5

50

(1,000 ש”ח)

3,000 ש”ח

2,000     ש”ח

60

(1,000 ש”ח)

2,000 ש”ח

1,000     ש”ח

70

(1,000 ש”ח)

1,000 ש”ח

0           ש”ח

80

(1,000 ש”ח)

(1,000    ש”ח)

90

(1,000 ש”ח)

(1,000    ש”ח)

100

(1,000 ש”ח)

(1,000    ש”ח)

110

(1,000 ש”ח)

(1,000    ש”ח)

120

(1,000 ש”ח)

(1,000    ש”ח)

130

(1,000 ש”ח)

1,000 ש”ח

0           ש”ח

140

(1,000 ש”ח)

2,000 ש”ח

1,000     ש”ח

150

(1,000 ש”ח)

3,000 ש”ח

2,000     ש”ח

ניתוח האסטרטגיה:

 • מקור הרווח אנו מרוויחים כאשר חל שינוי חד במדד המעו”ף:
  כאשר מדד המעו”ף עולה, הרווח נובע מאופציית ה-Call.
  כאשר מדד המעו”ף יורד, הרווח נובע מאופציית ה-Put.
 • מקור ההפסד עלות בניית האסטרטגיה. ההפסד יהיה מקסימלי כאשר מדד המעו”ף נע בטווח שערים צר, והוא מוגבל לעלות רכישת האופציות.
 • נקודות האיזון מתקבלות כאשר הרווח מאופציית ה-Call או מאופציית ה-Put משתווה לעלות האסטרטגיה בסך 1,000 ש”ח. זה קורה במדד 130 או במדד 70.

 

error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים