אסטרטגיה #11: מכירות ״שוקת״ Short Strangle

מכירת "שוקת"

שימוש מומלץ באסטרטגיה:

צפי ליציבות יחסית של מדד המעו”ף. דומה לאסטרטגיית מכירת ה-“אוכף”.

מרכיבי האסטרטגיה:

  1. כתיבת אופציית Call מחוץ לכסף (בעלת מחיר מימוש הגבוה ממדד המעו”ף).
  2. כתיבת אופציית Put מחוץ לכסף (בעלת מחיר מימוש הנמוך ממדד המעו”ף).

לדוגמא: קניית אופציית Call 120 תמורת 500 ש”ח וקניית אופציית Put 80 תמורת 500 ש”ח.

נתוני השוק:
מדד המעו”ף – 100 נקודות
מחירים:
ש”ח 120Call – 500
ש”ח 80Put – 500

הוצאות/הכנסות מבניית האסטרטגיה:

הכנסה של 1,000 ש”ח.

תרשים האסטרטגיה:

טבלת עזר לבניית קו הרווח

מדד המעו”ף (הציר האופקי

(הוצאות קבועה)/ הכנסה קבועה

הוצאות משתנות

סה”כ רווח/ (הפסד) (הציר האנכי) טורים 2+3+4

(תרומת ה-Call)

(תרומת ה-Put)

1

2

3

4

5

50

1,000 ש”ח

(3,000 ש”ח)

(2,000    ש”ח)

60

1,000 ש”ח

(2,000 ש”ח)

(1,000    ש”ח)

70

1,000 ש”ח

(1,000 ש”ח)

0           ש”ח

80

1,000 ש”ח

1,000     ש”ח

90

1,000 ש”ח

1,000     ש”ח

100

1,000 ש”ח

1,000     ש”ח

110

1,000 ש”ח

1,000     ש”ח

120

1,000 ש”ח

1,000     ש”ח

130

1,000 ש”ח

(1,000 ש”ח)

0           ש”ח

140

1,000 ש”ח

(2,000 ש”ח)

(1,000    ש”ח)

150

1,000 ש”ח

(3,000 ש”ח)

(2,000    ש”ח)

ניתוח האסטרטגיה:

  • מקור ההפסד אנו מפסידים כאשר חל שינוי חד במדד המעו”ף:
    כאשר מדד המעו”ף עולה, ההפסד נובע מאופציית ה-Call שכתבנו.
    כאשר מדד המעו”ף יורד, ההפסד נובע מאופציית ה-Put שכתבנו.
  • מקור הרווח ההכנסה מבניית האסטרטגיה, הרווח יהיה מקסימלי כאשר מדד המעו”ף נע בטווח שערים צר, והוא מוגבל לתמורה מכתיבת האופציות.
  • נקודות האיזון מתקבלות כאשר ההפסד מאופציית ה-Call או מאופציית ה-Put משתווה להכנסות מכתיבת האופציות בסך 1,000 ש”ח. זה קורה במדד 130 או במדד 70.

 

error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים