אסטרטגיה #12: מכירת ״פרפר״

שימוש מומלץ באסטרטגיה:

צפי לתנודתיות גבוהה של מדד המעו”ף. אסטרטגיה זו דומה לאסטרטגיית קניית ה-“אוכף” אך ההפסד קטן אם התחזית שלנו אינה מתממשת. כמובן שגם הרווח קטן, באם התחזית כן מתממשת.

מרכיבי האסטרטגיה:

אסטרטגיה זו הינה שילוב של 4 אופציות Call שונות.
קניית 2 אופציות Call בכסף. וכתיבת 2 אופציות Call שונות: אחת בתוך הכסף ואחת מחוץ לכסף במרחקים שווים מהמדד העכשווי.

דוגמא: קניית 2 אופציות Call 100 וכתיבת אופציית Call 110 ואופציית Call 90.

נתוני השוק:
מדד המעו”ף – 100 נקודות
מחירים:
ש”ח 100Call – 1000
ש”ח 90Put – 1800
ש”ח 110Call – 500

הוצאות/הכנסות מבניית האסטרטגיה:

הכנסה של 300 ש”ח.

הסבר מקדים: ישנו כלל המתייחס ל-3 אופציות Call בעלות מדד מימוש שונה, אך מדד המימוש של אחת מהן (האופציה האמצעית) הוא ממוצע מדדי המימוש של השתיים האחרות.

לדוגמא: 90 Call Call 100 (הממוצע) Call 110
המחיר 1,800 ש”ח 1,000 ש”ח 500 ש”ח

הכלל אומר, שמחיר “האופציה האמצעית” נמוך מהמחיר הממוצע של שתי האופציות האחרות.
בדוגמא שלנו: 1,150 ש”ח > 1,000 ש”ח.

לפי כלל זה, אם נמכור 2 אופציות בעלות מדד מימוש שונה (במקרה זה 110 ו-90) ונקנה 2 אופציות Call בעלות מדד מימוש ממוצע (100), נישאר עם כסף ביד, בדוגמא שלנו 300 ש”ח.

ניתוח האסטרטגיה:

  • מקור הרווח הרווח נובע משתי אופציות ה-Call שכתבנו. כאשר המדד נמוך מ-90 פוקעות כל האופציות ללא ערך ונשאר עם רווח של 300 ש”ח. כאשר המדד הוא 110 ומעלה, מתקזז ההפסד במלואו ע”י הרווח בגין האופציות שקנינו ונשאר, גם כן, עם רווח של 300.
  • מקור ההפסד ההפסד נגרם מאופציות ה-Call 90 שכתבנו. ההפסד המקסימלי נגרם כאשר המדד עומד על 100 נקודות וכל האופציות, להוציא האופציה הנ”ל, פוקעות ללא ערך.
  • נקודות האיזון מתקבלות בנקודות בהן מדד המעו”ף שווה ל-107 או ל-93 נקודות.


תרשים האסטרטגיה:

טבלת עזר לבניית קו הרווח

מדד המעו”ף (הציר האופקי

(הוצאות קבועה)/ הכנסה קבועה

הוצאות משתנות

(מכתיבת אופציות)

הכנסות משתנות

(מקניית אופציות)

סה”כ רווח/ (הפסד) (הציר האנכי)

טורים 2+3+4

1

2

3

4

5

50

300 ש”ח

300    ש”ח

60

300 ש”ח

300    ש”ח

70

300 ש”ח

300    ש”ח

80

300 ש”ח

300    ש”ח

90

300 ש”ח

300    ש”ח

100

300 ש”ח

(1,000 ש”ח)

(700   ש”ח)

110

300 ש”ח

(2,000 ש”ח)

2,000 ש”ח

300    ש”ח

120

300 ש”ח

(4,000 ש”ח)

4,000 ש”ח

300    ש”ח

130

300 ש”ח

(6,000 ש”ח)

6,000 ש”ח

300    ש”ח

140

300 ש”ח

(8,000 ש”ח)

8,000 ש”ח

300    ש”ח

150

300 ש”ח

(10,000 ש”ח)

10,000 ש”ח

300    ש”ח

error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים