אסטרטגיה #13: קניית ״פרפר״

שימוש מומלץ באסטרטגיה:

צפי ליציבות במדד המעו”ף. אסטרטגיה זו דומה לאסטרטגיית מכירת ה-“אוכף”, אך הרווח קטן אם התחזית שלנו מתממשת. כמובן שגם ההפסד קטן, באם התחזית אינה מתממשת.

מרכיבי האסטרטגיה:

אסטרטגיה זו הינה שילוב של 4 אופציות Call שונות.

מכירת 2 אופציות Call בעלות מדד מימוש הזהה (או קרוב) למדד המעו”ף העכשווי (לדוגמא Call 100) וקניית 2 אופציות Call שונות: אופציה ראשונה בעלת מדד מימוש נמוך ממדד המעו”ף (לדוגמא 90) ואופציה שנייה בעלת מדד מימוש הגבוה ממדד המעו”ף (לדוגמא 110).

הערה: ההפרש במדד המימוש בין אופציות ה-Call אותן קנינו לבין האופציות אותן כתבנו חייב להיות שווה (במקרה זה יכול להיות 90 ו-110 או 80 ו-120 וכו’).

נתוני השוק:
מדד המעו”ף – 100 נקודות
מחירים:
ש”ח 100Call – 1000
ש”ח 90Put – 1800
ש”ח 110Call – 500

הוצאות/הכנסות מבניית האסטרטגיה:

הוצאה של 300 ש”ח.

נשתמש בדוגמא זאת באותן אופציות בהן השתמשנו באסטרטגיה הקודמת.

נניח שעלות אופציית Call 110 היא 500 ש”ח, עלות אופציית Call 90 היא 1,800 ש”ח, כלומר סה”כ 2,300 ש”ח.
עלות אופציית Call 100 היא 1,000 ש”ח, כלומר אנו נקבל 2,000 ש”ח מכתיבת 2 אופציות.
סה”כ נשלם 300 ש”ח (2,300-2,000).

ניתוח האסטרטגיה:

  • מקור הרווח הרווח נובע משתי אופציות ה-Call שקנינו. כאשר המדד נמוך מ-90 פוקעות כל האופציות ללא ערך. כאשר המדד הוא 110 ומעלה, מתקזז הרווח במלואו ע”י ההפסד בגין האופציות שכתבנו.
  • מקור ההפסד עלות בניית האסטרטגיה – 300 ש”ח. ההפסד מהאופציות שכתבנו מתקזז ע”י הרווח בגין האופציות שקנינו.
  • נקודות האיזון מתקבלות בנקודות בהן מדד המעו”ף שווה ל-107 או ל-93 נקודות.

תרשים האסטרטגיה:

 טבלת עזר לבניית קו הרווח

מדד המעו”ף (הציר האופקי

(הוצאות קבועה)/ הכנסה קבועה

הוצאות משתנות

(מכתיבת אופציות)

הכנסות משתנות

(מקניית אופציות)

סה”כ רווח/ (הפסד) (הציר האנכי)

טורים 2+3+4

1

2

3

4

5

50

(300 ש”ח)

(300   ש”ח)

60

(300 ש”ח)

(300   ש”ח)

70

(300 ש”ח)

(300   ש”ח)

80

(300 ש”ח)

(300   ש”ח)

90

(300 ש”ח)

(300   ש”ח)

100

(300 ש”ח)

1,000 ש”ח

700    ש”ח

110

(300 ש”ח)

(2,000 ש”ח)

2,000 ש”ח

(300   ש”ח)

120

(300 ש”ח)

(4,000 ש”ח)

4,000 ש”ח

(300   ש”ח)

130

(300 ש”ח)

(6,000 ש”ח)

6,000 ש”ח

(300   ש”ח)

140

(300 ש”ח)

(8,000 ש”ח)

8,000 ש”ח

(300   ש”ח)

150

(300 ש”ח)

(10,000 ש”ח)

10,000 ש”ח

(300   ש”ח)

error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים