אסטרטגיה #14: קניית ״סטריפ״ STRIP

קניית סטריפ

שימוש מומלץ באסטרטגיה:

צפי למדד תנודתי אך עם סיכוי רב יותר לירידה. אם נחזור לדוגמא של הבחירות, אנו צופים סיכוי רב יותר לבחירתו של ראש ממשלה Y, שיוריד את המדד.

מרכיבי האסטרטגיה:

 1. רכישת שתי אופציית Put בעלות מחיר מימוש זהה.
 2. רכישת אופציית Call אחת בעלת אותו מחיר המימוש.

 

נתוני השוק:
מדד המעו”ף – 100 נקודות
מחירים:
ש”ח 100Call – 1000
ש”ח 100Put – 1000

הוצאות/הכנסות מבניית האסטרטגיה: הוצאה של 3,000 ש”ח.

תרשים האסטרטגיה:

טבלת עזר לבניית קו הרווח

מדד המעו”ף (הציר האופקי

(הוצאות קבועה)/ הכנסה קבועה

הוצאות משתנות

סה”כ רווח/ (הפסד) (הציר האנכי) טורים 2+3+4

(תרומת ה-Call)

(תרומת ה-Put)

1

2

3

4

5

50

(3,000 ש”ח)

10,000 ש”ח

7,000     ש”ח

60

(3,000 ש”ח)

8,000 ש”ח

5,000     ש”ח

70

(3,000 ש”ח)

6,000 ש”ח

3,000     ש”ח

80

(3,000 ש”ח)

4,000 ש”ח

1,000     ש”ח

90

(3,000 ש”ח)

2,000 ש”ח

(1,000     ₪)

100

(3,000 ש”ח)

(3,000     ₪)

110

(3,000 ש”ח)

1,000 ש”ח

(2,000     ₪)

120

(3,000 ש”ח)

2,000 ש”ח

(1,000     ₪)

130

(3,000 ש”ח)

3,000 ש”ח

0           ש”ח

140

(3,000 ש”ח)

4,000 ש”ח

1,000     ש”ח

150

(3,000 ש”ח)

5,000 ש”ח

2,000     ש”ח

ניתוח האסטרטגיה:

ניתוח אסטרטגיה זו דומה לניתוח של קניית “אוכף” (אסטרטגיה מס’ 8).

 • מקור הרווח  אנו מרוויחים כאשר חל שינוי במדד:
  כאשר מדד עולה, הרווח נובע מאופציית ה-Call.
  כאשר מדד יורד, הרווח נובע משתי אופציות ה-Put.
  הרווח יהיה גדול יותר אם המדד ירד.
 • מקור ההפסד ההפסד נובע מרכישת האסטרטגיה והוא הולך ומצטמק כאשר חל שינוי במדד המעו”ף ואנו מתחילים להרוויח.
 • נקודות האיזון מתקבלת כאשר הרווח מאופציית ה-Call או משתי אופציות ה-Put מכסה את עלות הרכישה בסך 3,000 ש”ח. זה קורה במדד 130 או במדד 85.

שאלה קניית סטריפ

במקרה זה ננקוט באסטרטגיה דומה ל-“סטריפ” הנקראת “סטראפ” (האסטרטגיה הבאה).

error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים