אסטרטגיה #16: קניית ״מירווח אופטימי״ (מירווח השוק העולה)

קניית מרווח אופטימי

שימוש מומלץ באסטרטגיה:

צפי לעלייה מתונה במדד המעו”ף תוך הגבלת ההפסד, אם יתברר שטעינו והמדד יורד.

מרכיבי האסטרטגיה:

  1. קניית אופציית Call בעלת מחיר מימוש מסויים.
  2. כתיבת אופציית Call בעלת מחיר מימוש גבוה יותר.

לדוגמא, רכישת אופציית Call 100 תמורת 1,000 ש”ח וכתיבת אופציית Call 110 תמורת 600 ש”ח.

נתוני השוק:
מדד המעו”ף – 100 נקודות
מחירים:
ש”ח 100Call – 1000
ש”ח 01Call – 600

הוצאות/הכנסות מבניית האסטרטגיה: הוצאה של 400 ש”ח.

תרשים האסטרטגיה:

טבלת עזר לבניית קו הרווח

מדד המעו”ף (הציר האופקי

(הוצאות קבועה)/ הכנסה קבועה

הוצאות משתנות

Call 110

הכנסות משתנות

Call 100

סה”כ רווח/ (הפסד) (הציר האנכי)

טורים 2+3+4

1

2

3

4

5

50

(400 ש”ח)

(400 ש”ח)

60

(400 ש”ח)

(400 ש”ח)

70

(400 ש”ח)

(400 ש”ח)

80

(400 ש”ח)

(400 ש”ח)

90

(400 ש”ח)

(400 ש”ח)

100

(400 ש”ח)

(400 ש”ח)

110

(400 ש”ח)

1,000 ש”ח

600  ש”ח

120

(400 ש”ח)

(1,000 ש”ח)

2,000 ש”ח

600  ש”ח

130

(400 ש”ח)

(2,000 ש”ח)

3,000 ש”ח

600  ש”ח

140

(400 ש”ח)

(3,000 ש”ח)

4,000 ש”ח

600  ש”ח

150

(400 ש”ח)

(4,000 ש”ח)

5,000 ש”ח

600  ש”ח

ניתוח האסטרטגיה:

  • מקור הרווח אשר המדד עולה אנו מרוויחים בגין Call 100. אך כאשר המדד עולה על 110 הרווח הנוסף מקוזז ע”י Call 110 שכתבנו.
  • מקור ההפסד ההפסד נובע מבניית האסטרטגיה שבגינה שילמנו 400 ש”ח. ההפסד המירבי מסתכם בעלות רכישת האסטרטגיה.
  • נקודות האיזון מתקבלת כאשר הרווח מאופציית Call 100 משתווה לעלות האסטרטגיה (400 ש”ח). זה קורה במדד 104.

error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים