אסטרטגיה #17: קניית ״מירווח פסימי״ (מירווח השוק היורד)

קניית מרווח פסימי

שימוש מומלץ באסטרטגיה:

צפי לירידה מתונה במדד המעו”ף תוך הגבלת ההפסד, אם יתברר שטעינו והמדד עלה.

מרכיבי האסטרטגיה:

  1. כתיבת אופציית Call בעלת מחיר מימוש מסויים.
  2. רכישת אופציית Call במחיר מימוש גבוה יותר.

לדוגמא, כתיבת אופציית Call 100 תמורת 1,000 ש”ח ורכישת אופציית Call 110 תמורת 600 ש”ח.

נתוני השוק:
מדד המעו”ף – 100 נקודות
מחירים:
ש”ח 100Call – 1000
ש”ח 01Call – 600

הוצאות/הכנסות מבניית האסטרטגיה: הכנסה של 400 ש”ח.

תרשים האסטרטגיה:

טבלת עזר לבניית קו הרווח

מדד המעו”ף (הציר האופקי

(הוצאות קבועה)/ הכנסה קבועה

הוצאות משתנות

Call 100

הכנסות משתנות

Call 110

סה”כ רווח/ (הפסד) (הציר האנכי)

טורים 2+3+4

1

2

3

4

5

50

400 ש”ח

400   ש”ח

60

400 ש”ח

400   ש”ח

70

400 ש”ח

400   ש”ח

80

400 ש”ח

400   ש”ח

90

400 ש”ח

400   ש”ח

100

400 ש”ח

400   ש”ח

110

400 ש”ח

(1,000 ש”ח)

(600  ש”ח)

120

400 ש”ח

(2,000 ש”ח)

1,000 ש”ח

(600  ש”ח)

130

400 ש”ח

(3,000 ש”ח)

2,000 ש”ח

(600  ש”ח)

140

400 ש”ח

(4,000 ש”ח)

3,000 ש”ח

(600  ש”ח)

150

400 ש”ח

(5,000 ש”ח)

4,000 ש”ח

(600  ש”ח)

ניתוח האסטרטגיה:

  • מקור ההפסד כאשר המדד עולה, אנו מפסידים בגין Call 100 שכתבנו. אך כאשר המדד עולה על 110, ההפסד הנוסף מקוזז ע”י Call 110 שקנינו.
  • מקור הרווח הרווח נובע מבניית האסטרטגיה שבגינה הרווחנו 400 ש”ח ואיננו גדל.
  • נקודות האיזון מתקבלת כאשר ההפסד מאופציית Call 100 משתווה להכנסות מהאסטרטגיה (400 ש”ח). זה קורה במדד 104.
error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים