אסטרטגיה #2: כתיבת אופציית Call

כתיבת אופציית 100 CALL

שימוש מומלץ באסטרטגיה: צפי לירידה במדד המעו”ף.

מרכיבי האסטרטגיה: כתיבת אופציית Call

לדוגמא: כתיבת אופציית Call 100 תמורת 1,000 ש”ח.

נתוני השוק:
מדד המעו”ף – 100 נקודות
מחירים:
ש”ח 100call – 1000

הוצאות/הכנסות מבניית האסטרטגיה: הכנסה של 1,000 ש”ח.

תרשים האסטרטגיה:

טבלת עזר לבניית קו הרווח

מדד המעו”ף (הציר האופקי

(הוצאות קבועה)/ הכנסה קבועה

הוצאות משתנות

(תרומת ה-Call)

הכנסות משתנות

 

סה”כ רווח/ (הפסד) (הציר האנכי) טורים 2+3+4

1

2

3

4

5

60

1,000 ש”ח

1,000   ש”ח

70

1,000 ש”ח

1,000   ש”ח

80

1,000 ש”ח

1,000   ש”ח

90

1,000 ש”ח

1,000  ש”ח

100

1,000 ש”ח

1,000  ש”ח

110

1,000 ש”ח

(1,000 ש”ח)

0           ש”ח

120

1,000 ש”ח

(2,000 ש”ח)

(1,000)   ש”ח

130

1,000 ש”ח

(3,000 ש”ח)

(2,000)   ש”ח

140

1,000 ש”ח

(4,000 ש”ח)

(3,000)   ש”ח

150

1,000 ש”ח

(5,000 ש”ח)

(4,000)   ש”ח

ניתוח האסטרטגיה:

  • מקור ההפסד ההפסד נובע מאופציית ה- Call שכתבנו. ככל שמד המעו”ף עולה, כך גדל ההפסד.
  • מקור הרווח  הרווח מבניית האסטרטגיה (מכתיבת האופציה) – 1,000 ש”ח.
  • נקודת האיזון נמצאת בנקודה בה ההפסדים בגין האופציה שווים להכנסות מכתיבתה. זה קורה במדד 110 נקודות.

error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים