אסטרטגיה #3: קניית אופציית Put

אופציית 100 PUT

שימוש מומלץ באסטרטגיה: צפי לירידה במדד המעו”ף.

מרכיבי האסטרטגיה: קניית אופציית Put

לדוגמא: קניית אופציית Put 100 במחיר 1,000 ש”ח.

נתוני השוק:
מדד המעו”ף – 100 נקודות
מחירים:
ש”ח 100Put – 1000

הוצאות/הכנסות מבניית האסטרטגיה: הוצאה של 1,000 ש”ח.                          

תרשים האסטרטגיה:

 

טבלת עזר לבניית קו הרווח

מדד המעו”ף (הציר האופקי

(הוצאות קבועה)/ הכנסה קבועה

הוצאות משתנות

 

הכנסות משתנות (תרומת ה-Put)

סה”כ רווח/ (הפסד) (הציר האנכי) טורים 2+3+4

1

2

3

4

5

50

(1,000 ש”ח)

5,000 ש”ח

4,000     ש”ח

60

(1,000 ש”ח)

4,000 ש”ח

3,000     ש”ח

70

(1,000 ש”ח)

3,000 ש”ח

2,000     ש”ח

80

(1,000 ש”ח)

2,000 ש”ח

1,000     ש”ח

90

(1,000 ש”ח)

1,000 ש”ח

0           ש”ח

100

(1,000 ש”ח)

(1,000)   ש”ח

110

(1,000 ש”ח)

(1,000)   ש”ח

120

(1,000 ש”ח)

(1,000)   ש”ח

130

(1,000 ש”ח)

(1,000)   ש”ח

140

(1,000 ש”ח)

(1,000)   ש”ח

ניתוח האסטרטגיה:

  • מקור הרווח  הרווח נובע מאופציית ה-Put כאשר מדד המעו”ף יורד מתחת למדד המימוש (100 נקודות). הרווח הולך וגדל ככל שהמדד יורד.
  • מקור ההפסד עלות בניית האסטרטגיה – 1,000 ש”ח.
  • נקודת האיזון מתקבלת כאשר הרווח מאופציית ה-Put מכסה את עלות רכישתה בסך 1,000 ש”ח. זה קורה במדד 90.

 

 

error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים