אסטרטגיה #4: כתיבת אופציית Put

כתיבת אופציית 100 PUT

שימוש מומלץ באסטרטגיה: צפי לעלייה במדד המעו”ף.

מרכיבי האסטרטגיה: כתיבת אופציית Put.

לדוגמא: כתיבת אופציית Put 100 תמורת 1,000 ש”ח.

נתוני השוק:
מדד המעו”ף – 100 נקודות
מחירים:
ש”ח 100Put – 1000

הוצאות/הכנסות מבניית האסטרטגיה: הכנסה של 1,000 ש”ח.

תרשים האסטרטגיה 

טבלת עזר לבניית קו הרווח

מדד המעו”ף (הציר האופקי

(הוצאות קבועה)/ הכנסה קבועה

הוצאות משתנות

(תרומת ה-Put)

הכנסות משתנות

 

סה”כ רווח/ (הפסד) (הציר האנכי) טורים 2+3+4

1

2

3

4

5

50

1,000 ש”ח

(5,000 ש”ח)

(4,000)   ש”ח

60

1,000 ש”ח

(4,000 ש”ח)

(3,000)   ש”ח

70

1,000 ש”ח

(3,000 ש”ח)

(2,000)   ש”ח

80

1,000 ש”ח

(2,000 ש”ח)

(1,000)   ש”ח

90

1,000 ש”ח

(1,000 ש”ח)

(1,000)   ש”ח

100

1,000 ש”ח

0           ש”ח

110

1,000 ש”ח

(1,000)   ש”ח

120

1,000 ש”ח

(1,000)   ש”ח

130

1,000 ש”ח

(1,000)   ש”ח

140

1,000 ש”ח

(1,000)   ש”ח

ניתוח האסטרטגיה:

  • מקור ההפסד ההפסד נובע מאופציית ה-Put (כאשר מדד המעו”ף יורד מתחת למדד המימוש – 100 נקודות). ההספד הולך וגדל ככל שהמדד יורד.
  • מקור הרווח  הרווח מבניית האסטרטגיה: 1,000 ש”ח.
  • נקודת האיזון מתקבלת כאשר ההפסד מאופציית ה-Put מגיע להכנסה מכתיבתה בסך 1,000 ש”ח. זה קורה במדד 90.

 

error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים