אסטרטגיה #5: קניית “חוזה עתידי”

קניית חוזה עתידי

שימוש מומלץ באסטרטגיה:

צפי לעלייה במדד המעו”ף. זהו תחליף לרכישת מניות.

מרכיבי האסטרטגיה:

  1. רכישת אופציית Call במחיר מימוש השווה למדד המעו”ף במועד ההתחלה.
  2. כתיבת אופציית Put במחיר מימוש השווה למדד המעו”ף במועד ההתחלה.

דוגמא: קניית אופציית Call במחיר 1,000 ש”ח וכתיבת אופציית Put 100 שתמורתה אנו מקבלים 1,000 ש”ח.
האסטרטגיה נקראת קניית “חוזה עתידי” כי שילוב זה יוצר התחייבות (חוזה) לקנות את מדד המעו”ף במועד הפקיעה במחירו כיום (100 נקודות – 10,000 ש”ח).

נתוני השוק:
מדד המעו”ף – 100 נקודות
מחירים:
ש”ח 100Call – 1000
ש”ח 100Put – 1000

הוצאות/הכנסות מבניית האסטרטגיה:

עלות האסטרטגיה בדוגמא שלנו שווה ל-0 ש”ח. כאשר אין ציפיה מיוחדת מצד המשקיעים לירידה או עלייה במדד המעו”ף (כלומר אם המשקיעים מעריכים שבעתיד יש סיכוי שווה לירידה או עלייה במדד המעו”ף), יהיו מחירי אופציות ב-Call וה-Put, בעלות מחיר מימוש השווה למדד המעו”ף, דומים.

בדוגמא הבאה הנחנו שמחירי האופציות הם זהים, כלומר העלות של האסטרטגיה היא 0 ש”ח.

תרשים האסטרטגיה:

טבלת עזר לבניית קו הרווח

מדד המעו”ף (הציר האופקי

(הוצאות קבועה)/ הכנסה קבועה

הוצאות משתנות

(תרומת ה-Put)

הכנסות משתנות (תרומת ה-Call)

סה”כ רווח/ (הפסד) (הציר האנכי) טורים 2+3+4

1

2

3

4

5

50

0 ש”ח

(5,000 ש”ח)

(5,000    ש”ח)

60

0 ש”ח

(4,000 ש”ח)

(4,000    ש”ח)

70

0 ש”ח

(3,000 ש”ח)

(3,000    ש”ח)

80

0 ש”ח

(2,000 ש”ח)

(2,000    ש”ח)

90

0 ש”ח

(1,000 ש”ח)

(1,000    ש”ח)

100

0 ש”ח

0           ש”ח

110

0 ש”ח

1,000 ש”ח

1,000     ש”ח

120

0 ש”ח

2,000 ש”ח

2,000     ש”ח

130

0 ש”ח

3,000 ש”ח

3,000     ש”ח

140

0 ש”ח

4,000 ש”ח

4,000     ש”ח

150

0 ש”ח

5,000 ש”ח

5,000     ש”ח

ניתוח האסטרטגיה:

  • מקור הרווח כאשר המדד עולה, הרווח נובע מאופציית ה-Call.
  • מקור ההפסד כאשר המדד יורד, ההפסד נובע מאופציית ה-Put שכתבנו.
  • נקודת האיזון מתקבלת כאשר אין הפסדים מאופציית ה-Put ואין רווחים מאופציית ה-Call. זה קורה במדד 100.

הרחבה אם היינו רוכשים במועד ההתחלה (בשעה שהמדד עמד על 100 נקודות) סל מניות מעו”ף בסכום של 10,000 ש”ח (מחיר נכס הבסיס), הרווח שלנו מסל המניות, בכל מדד מעל 100 נקודות, היה משתווה לרווח שהיינו מפיקים מהאסטרטגיה. כך גם ההפסד שלנו מסל המניות, בכל מדד מתחת למדד 100 נקודות, היה משתווה להפסד מהאסטרטגיה.

                   

error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים