אסטרטגיה #6: מכירת ״חוזה עתידי״

מכירת חוזה עתידי

שימוש מומלץ באסטרטגיה:

צפי לירידה במדד המעו”ף. זהו תחליף למכירת מניות.

מרכיבי האסטרטגיה:

 1. כתיבת אופציית Call במחיר מימוש השווה למדד המעו”ף.
 2. קניית אופציית Put במחיר מימוש השווה למדד המעו”ף.

דוגמא: קניית אופציית Put 100 במחיר 1,000 ש”ח וכתיבת אופציית Call 100 שתמורתה אנו מקבלים 1,000 ש”ח.
האסטרטגיה נקראת מכירת “חוזה עתידי” כי שילוב זה יוצר התחייבות (חוזה) למכור את מדד המעו”ף במועד הפקיעה במחירו כיום (100 נקודות – 10,000 ש”ח).

נתוני השוק:
מדד המעו”ף – 100 נקודות
מחירים:
ש”ח 100Call – 1000
ש”ח 100Put – 1000

הוצאות/הכנסות מבניית האסטרטגיה:

בדוגמא הבאה הנחנו שמחירי האופציות הם זהים, כלומר העלות של האסטרטגיה היא 0 ש”ח.

תרשים האסטרטגיה:

טבלת עזר לבניית קו הרווח

מדד המעו”ף (הציר האופקי

(הוצאות קבועה)/ הכנסה קבועה

הוצאות משתנות

(תרומת ה-Call)

הכנסות משתנות (תרומת ה-Put)

סה”כ רווח/ (הפסד) (הציר האנכי) טורים 2+3+4

1

2

3

4

5

50

0 ש”ח

5,000 ש”ח

5,000      ש”ח

60

0 ש”ח

4,000 ש”ח

4,000      ש”ח

70

0 ש”ח

3,000 ש”ח

3,000      ש”ח

80

0 ש”ח

2,000 ש”ח

2,000      ש”ח

90

0 ש”ח

1,000 ש”ח

1,000      ש”ח

100

0 ש”ח

0           ש”ח

110

0 ש”ח

(1,000 ש”ח)

(1,000    ש”ח)

120

0 ש”ח

(2,000 ש”ח)

(2,000    ש”ח)

130

0 ש”ח

(3,000 ש”ח)

(3,000    ש”ח)

140

0 ש”ח

(4,000 ש”ח)

(4,000    ש”ח)

150

0 ש”ח

(5,000 ש”ח)

(5,000    ש”ח)

ניתוח האסטרטגיה:

 • מקור הרווח כאשר המדד יורד, הרווח נובע מאופציית ה-Put.
 • מקור ההפסד כאשר המדד עולה, ההפסד נובע מאופציית ה-Call שכתבנו.
 • נקודת האיזון מתקבלת כאשר אין הפסדים מאופציית ה- Callואין רווחים מאופציית ה-Put. זה קורה במדד 100.
 • הערה: ההסבר הבא מיועד לאלו מכם המכירים את המונח שורט (“מכירה בחסר”). אסטרטגיה זו מקבילה לביצוע שורט על סל מניות המעו”ף.
 • דהיינו: בכל מדד מעו”ף הרווח שלנו (או ההפסד) מהאסטרטגיה ישתווה לרווח (או להפסד), שנפיק ממכירה בשורט של סל מניות המעו”ף (או בקיצור “הסל”).
 • לדוגמא: נניח שמדד המעו”ף יעמוד בסוף התקופה על 150 נקודות.
  עבור מכירת ה”סל” במועד ההתחלה (בשעה שהמדד עמד על 100 נקודות) נקבל 10,000 ש”ח (100 נקודות ´ 100 ש”ח).
  עבור רכישת ה”סל” במדד 150 נקודות נשלם 15,000 ש”ח ובסה”כ נפסיד 5,000 ש”ח.
  זהו בדיוק הסכום, שמופיע בטור 5 בטבלת העזר, לצד מדד 150 נקודות, בטור 1.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים