אסטרטגיה #7: קניית אופציית Put “מגינה״

שימוש מומלץ באסטרטגיה:

צפי לעלייה במדד המעו”ף אך קיים גם חשש מירידה.

מרכיבי האסטרטגיה:

  1. רכישת נכס הבסיס – מדד המעו”ף, או לחילופין – קרן נאמנות המשקיעה במניות מעו”ף, ראה עמ’ 9).
  2. רכישת אופציית Put בעלת מחיר מימוש הזהה למדד המעו”ף.

לדוגמא: קניית נכס בסיס ב-10,000 ש”ח וקניית אופציית Put 100 ב-1,000 ש”ח.

נתוני השוק:
מדד המעו”ף – 100 נקודות
מחירים:
מחיר נכס הבסיס –  10,000 ש”ח
ש”ח 100Put – 1000

הוצאות/הכנסות מבניית האסטרטגיה:

הוצאה של 11,000 ש”ח.

תרשים האסטרטגיה:

טבלת עזר לבניית קו הרווח

מדד המעו”ף (הציר האופקי

(הוצאות קבועה)/ הכנסה קבועה

הכנסות משתנות

(תרומת קניית Put)

הכנסות משתנות (תרומת קניית המדד)

סה”כ רווח/ (הפסד) (הציר האנכי) טורים 2+3+4

1

2

3

4

5

60

(11,000 ש”ח)

4,000 ש”ח

6,000 ש”ח

(1,000    ש”ח)

70

(11,000 ש”ח)

3,000 ש”ח

7,000 ש”ח

(1,000    ש”ח)

80

(11,000 ש”ח)

2,000 ש”ח

8,000 ש”ח

(1,000    ש”ח)

90

(11,000 ש”ח)

1,000 ש”ח

9,000 ש”ח

(1,000    ש”ח)

100

(11,000 ש”ח)

10,000 ש”ח

(1,000    ש”ח)

110

(11,000 ש”ח)

11,000 ש”ח

0           ש”ח

120

(11,000 ש”ח)

12,000 ש”ח

1,000     ש”ח

130

(11,000 ש”ח)

13,000 ש”ח

2,000     ש”ח

140

(11,000 ש”ח)

14,000 ש”ח

3,000     ש”ח

150

(11,000 ש”ח)

15,000 ש”ח

4,000     ש”ח

ניתוח האסטרטגיה:

  • מקור הרווח הרווח נובע מההשקעה בקרן הנאמנות. הרווח גדל ככל שהמדד עולה.
  • מקור ההפסד עלות בניית האסטרטגיה – 11,000 ש”ח.
    אומנם כאשר מדד המעו”ף יורד, נפסיד מההשקעה בקרן הנאמנות, אך נקבל פיצוי מלא מאופציית ה-Put.
  • נקודת האיזון מתקבלת כאשר מדד המעו”ף עומד על 110 נקודות.
  • הערה: אסטרטגיה זו היא מעין רכישת ביטוח כנגד הסיכון לירידת ערכו של סל מניות המעו”ף.

 

error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים