אסטרטגיה #8: קניית ״אוכף״

קניית "אוכף"

שימוש מומלץ באסטרטגיה:

צפי לתנודה חריפה במדד המעו”ף. אך לא ידוע לאיזה כיוון. לדוגמא, בעוד חודש עומדות להיערך בחירות ולהערכתך, אם ייבחר ראש ממשלה X מדד המעו”ף יעלה, בעוד שאם ייבחר ראש ממשלה Y מדד המעו”ף ירד. בכל מקרה, לדעתך, סביר להניח שמדד המעו”ף לא יישאר יציב לאחר הבחירות.

מרכיבי האסטרטגיה:

קניית אופציית Call וקניית אופציית Put בעלות מחיר מימוש זהה.
(רצוי שמחיר המימוש יהיה קרוב למדד המעו”ף העכשווי)

דוגמא: קניית אופציית Call 100 ב-1,000 ש”ח וקניית אופציית Put 100 ב-1,500 ש”ח.

נתוני השוק:
מדד המעו”ף – 100 נקודות
מחירים:
ש”ח 100Call – 1000
ש”ח 100Put – 1500

הוצאות/הכנסות מבניית האסטרטגיה:

הוצאה של 2,500 ש”ח.

תרשים האסטרטגיה:

טבלת עזר לבניית קו הרווח

מדד המעו”ף (הציר האופקי

(הוצאות קבועה)/ הכנסה קבועה

הכנסות משתנות

סה”כ רווח/ (הפסד) (הציר האנכי) טורים 2+3+4

(תרומת ה-Call)

(תרומת ה-Put)

1

2

3

4

5

50

(2,500 ש”ח)

5,000 ש”ח

2,500     ש”ח

60

(2,500 ש”ח)

4,000 ש”ח

1,500     ש”ח

70

(2,500 ש”ח)

3,000 ש”ח

500        ש”ח

80

(2,500 ש”ח)

2,000 ש”ח

(500       ש”ח)

90

(2,500 ש”ח)

1,000 ש”ח

(1,500    ש”ח)

100

(2,500 ש”ח)

(2,500    ש”ח)

110

(2,500 ש”ח)

1,000 ש”ח

(1,500    ש”ח)

120

(2,500 ש”ח)

2,000 ש”ח

(500       ש”ח)

130

(2,500 ש”ח)

3,000 ש”ח

500        ש”ח

140

(2,500 ש”ח)

4,000 ש”ח

1,500     ש”ח

150

(2,500 ש”ח)

5,000 ש”ח

2,500     ש”ח

ניתוח האסטרטגיה:

  • מקור הרווח אנו מרוויחים כאשר חל שינוי במדד המעו”ף:
    כאשר מדד המעו”ף עולה, הרווח נובע מאופציית ה-Call.
    כאשר מדד המעו”ף יורד, הרווח נובע מאופציית ה-Put.
  • מקור ההפסד עלות בניית האסטרטגיה. ההפסד יהיה מקסימלי כאשר מדד המעו”ף נשאר יציב, והוא מוגבל לעלות רכישת האופציות.
  • מקור הרווח מתקבלות כאשר הרווח מאופציית ה-Call או מאופציית ה-Put שווה לעלות האסטרטגיה בסך 2,500 ש”ח. זה קורה במדד 125 או במדד 75.

 

error_message4

מאמרים נוספים

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

Table of Contents
X