אסטרטגיית מעו״ף – הקדמה

קו הרווח

קו הרווח

בהסבר על כל אחת מהאסטרטגיות ניעזר בתרשים, כדוגמת תרשים מס' 1 שבו נתווה קו רווח.
כל נקודה על קו הרווח מציגה לנו מה יהיה הרווח שלנו (או ההפסד) במועד פקיעת האופציות שבאסטרטגיה, אם מדד המעו”ף יהיה זה שמתחתיה (או מעליה).
לדוגמא, הנקודה A מציינת רווח של 3,000 ש”ח משימוש באסטרטגיה, אם מדד המעו”ף יעמוד על 130 נקודות.
נקודה B מציינת הפסד של 2,000 ש”ח, אם מדד המעו”ף יעמוד על 80 נקודות.
קו הרווח בכל אסטרטגיה מציג לנו גם באיזה תחום של מדד המעו”ף נרוויח וכמה, ובאיזה תחום של מדד המעו”ף נפסיד וכמה.
כאשר אנו באזור של הפסד, קו הרווח יימצא מתחת לקו ה-“0” ש”ח.
נקודת איזון היא הנקודה בה הרווח שווה לאפס. נקודה זו מסומנת באות C על קו הרווח.
כל נקודה על קו הרווח היא תוצאה של חישוב שאותו נבצע בעזרת טבלת עזר.
באסטרטגיות פשוטות ניתן להתוות את קו הרווח בדרך מהירה וקצרה שאותה נציג בנספח א' בסוף.

תרשים 1

הציר האופקי של התרשים יציג את מדד המעו”ף במרווחים של 10 נקודות. הציר האנכי נקוב בש”ח.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים