הצגת האסטרטגיות

 1. האסטרטגיה הראשונה שנציג תהיה “אסטרטגיה לדוגמא” שבה נרחיב בהסברים.
 2. במסגרת ההסברים לאסטרטגיות נתייחס תמיד לשני מועדים:
  מועד ההתחלה – מועד רכישת האסטרטגיה.
  מועד הסיום – מועד פקיעת האסטרטגיה (שהנו מועד פקיעת האופציות שבאסטרטגיה).
 3. כל אסטרטגיה שנציג, תתבסס על דוגמא שבה יוצגו גם נתוני השוק במועד ההתחלה.
 4. מדד המעו”ף ההתחלתי יהיה משותף לכל האסטרטגיות ויעמוד על 100 נקודות.
הערה:
הדיון באסטרטגיות בספר הינו דיון עקרוני ונועד לתת הסבר כללי על האסטרטגיה והמשמעות שלה. כדי לשמור על פשטות ההסבר אנו מתעלמים מאיפיון האסטרטגיות והגורמים המשפיעים עליהן בתקופה שבין מועד ההתחלה למועד הסיום. 

הרחבה בנושא ראה נספח ב’.

כל חישובי האסטרטגיות בהמשך אינם כוללים עמלות.

טבלה B:

תחזית להתפתחות מדד המעו”ף

שם האסטרטגיה המתאימה

מספר האסטרטגיה

מדד עולה

 

קניית אופציית Call

כתיבת אופציית Put

קניית “חוזה עתידי”

קניית אופציית Put “מגינה”

קניית “מירווח אופטימי”

1

4

5

7

16

מדד יורד

 

כתיבת אופציית Call

קניית אופציית Put

מכירת “חוזה עתידי”

קניית “מירווח אופטימי”

2

3

6

17

מדד יציב

 

מכירת “אוכף”

מכירת “שוקת”

קניית “פרפר”

9

11

13

מדד תנודתי

 

קניית “אוכף”

קניית “שוקת”

מכירת “פרפר”

קניית “סטריפ”

קניית “סטראפ”

8

10

12

14

15

כפי שמפורט בטבלה B, לכל תחזית לגבי התפתחות מדד המעו”ף מתאימות מספר אסטרטגיות.
כיצד לבחור ביניהן היא שאלה שבה אמור לעסוק ספר למתקדמים, אך נציין מספר גורמים המשפיעים על הבחירה:

 • עלות האסטרטגיה.
 • מידת הביטחון בחיזוי.
 • טעמים אישיים, ובמיוחד לגבי רמת הסיכוי/סיכון.
 • מידת ההיכרות שלנו את האסטרטגיה.
 • ציפיות להתנהגות האסטרטגיה עד לפקיעתה.
 • רמת הסחירות של מרכיבי האסטרטגיה.

 

error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים