כתיבת אופציות

היצע האופציות (גם Call וגם Put)

היצע האופציות מגיע משני מקורות:

  1. אופציות מיד ראשונה: אלו משקיעים הכותבים “אופציות חדשות”.
  2. אופציות מיד שניה: אלה משקיעים שיש בידיהם אופציות ועכשיו הם מוכרים אותן.

רקע:

כתיבת אופציות הינה הפעולה ההפוכה מקניית אופציות.
כל אחד רשאי לכתוב אופציה (אם יש לו מספיק בטחונות – שכן כתיבת אופציה, כפי שנראה, כרוכה בסיכון רב).
הבורסה עצמה לא כותבת את האופציות, אלא משמשת כמתווכת בלבד בין כותב האופציה לקונה.
בגין האופציות שכתבו, חשופים כותבי האופציות עד למועד פקיעתן רק להפסד!
בשל אותו סיכון הם דורשים פיצוי ופיצוי שיהיה מלא לטעמם. הפיצוי הינו מחיר האופציה שנכתבה (נמכרה).

תקוותם היא שההפסד בגין כתיבת האופציה, אם ייגרם, יהיה קטן מסכום הכסף שנגבה על האופציה (בתוספת הריבית, שניתן לקבל על סכום כסף זה עד לפקיעה).

נניח, לשם דוגמא, שתמורת אופציית Call 100 שכתבתי קיבלתי 1,000 ש”ח.

אם כתבתי אופציית Call 100 ובזמן הפקיעה מדד המעו”ף עומד על 110, הרי שהפסדתי 1,000 ש”ח.
אולם יש לזכור שכאשר כתבתי את האופציה קיבלתי בגינה 1,000 ש”ח, לכן בדוגמא זו, בסה”כ לא הפסדתי.
ככל שמדד המעו”ף עולה כך ההפסד של כותב האופציה גדל (דוגמא מפורטת יותר – ראה אסטרטגיה מספר 2).
הערה:
לכותב האופציה יש התחייבות לממש את האופציה.

לקונה האופציה (הן אופציית Call והן אופציית Put) יש זכות לממש את האופציה. בגין זכות זו קונה האופציה משלם לכותב האופציה.

הסדרת התשלומים בין כותבי האופציות לקוניהן

כאשר אופציה כלשהי ממומשת, כותב האופציה משלם לבורסה וזו מעבירה את הכסף לקונה האופציה שמומשה. הברוקרים, הבנקים והבורסה מרוויחים מעמלות קניה וטיפול באופציות.

מאפיינים של כותבי האופציה

בקניית אופציות ההפסד מוגבל לעלות האופציה. לעומת זאת בכתיבת אופציות ההפסד הוא בלתי מוגבל, לכן כתיבת אופציות נעשית בד”כ ע”י גופים מקצועיים כגון קופות-גמל, קרנות נאמנות ומנהלי תיקים. כמובן שגם משקיעים פרטיים יכולים לכתוב אופציות מעו”ף.

error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים