סוגי ההוצאות וההכנסות הכרוכות באסטרטגיה

הן ההוצאות והן ההכנסות הכרוכות בכל אסטרטגיה יכולות להיות משני סוגים;
קבועות ומשתנות:

 • הוצאות קבועות: אלו ההוצאות הכרוכות ברכישת מרכיבי האסטרטגיה.
  לדוגמא רכישת Call 300 או רכישת סל ממניות המעו”ף.
 • הוצאות משתנות: הוצאות אלו נגרמות כתוצאה משינויים במדד המעו”ף.
  לדוגמא, אם כתבנו Call 300, ההפסד שלנו גדל ככל שמדד המעו”ף עולה מעל 300 נקודות.
 • הכנסות קבועות: הכנסות הנובעות מכתיבת אופציות.
  לדוגמא כתיבת אופציית Call 300.
 • הכנסות משתנות: הכנסות אלו מתקבלות כתוצאה משינויים במדד המעו”ף.
  לדוגמא, אם רכשנו Call 300, הרווח שלנו גדל ככל שמדד המעו”ף עולה מעל 300 נקודות.

error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים