פרק 5 – קיצור דרך להתווית קו הרווח

באסטרטגיות פשוטות ניתן להתוות קווי רווח בדרך מקוצרת.

כדי לפשוט את ההסבר בכל אחת מהאסטרטגיות נתווה את קו הרווח בשני שלבים:

שלב א’ – בהנחה שאין לנו עלויות או הכנסות מבניית האסטרטגיה (האסטרטגיה ניתנת חינם).

שלב ב’ – בהתחשב בהוצאות או בהכנסות מבניית האסטרטגיה.

error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים