שלושת מצבי האופציה

אופציות "בתוך הכסף", "מחוץ לכסף" ו-"בכסף"

הגדרות: אופציות “בתוך הכסף”, “מחוץ לכסף” ו-“בכסף” תזכורת קצרה

אנו מגדירים שלשה מצבים שבהם אופציה כלשהי יכולה להימצא, ואלה הם:

  1. “בתוך הכסף” – מצב בו כדאי לממש את האופציה.
  2. “מחוץ לכסף” – מצב בו לא כדאי לממש את האופציה.
  3. “בכסף” – מצב בו, למעשה, גם לא כדאי לממש את האופציה.

המצבים נקבעים על פי המיקום העכשווי של מדד המעו”ף ביחס למדד המימוש של האופציה.

טבלה A מציגה לנו מתי אופציית Call נמצאת בכל אחד מהמצבים ובמקביל, מתי אופציית Put נמצאת בהם.

הגדרות

באופציית Call

באופציית Put

1. אופציה בתוך הכסף

2. אופציה בכסף

3. אופציה מחוץ לכסף

כאשר מדד המימוש נמוך ממדד המעו”ף.

כאשר מדד המימוש שווה למדד המעו”ף.

כאשר מדד המימוש גבוה ממדד המעו”ף.

כאשר מדד המימוש גבוה ממדד המעו”ף.

כאשר מדד המימוש שווה למדד המעו”ף.

כאשר מדד המימוש נמוך ממדד המעו”ף.

לוח A ממחיש לנו את האמור בטבלה A.

למצב האופציה יש משמעות מיוחדת במועד הפקיעה.

  • כאשר האופציה בתוך הכסף, כדאי לממשה.
  • כאשר האופציה מחוץ לכסף, לא כדאי לממשה.
  • כאשר האופציה בכסף, למעשה, גם לא כדאי לממשה (שווי האופציה הוא 0).
error_message4

מאמרים נוספים

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

Table of Contents
X