תהליך ירידת הערך של רכוש קבוע, עקב שימוש בו או כתוצאה מהתיישנות שלו. בחשבונאות, ירידת ערך זו יכולה להירשם כהוצאה קבועה במהלך תקופת חייו של הנכס. הבלאי מכונה גם בשם פחת