לחברת אוטובוסים יש צי של 12 אוטובוסים. 6 מהם נרכשו לפני 7 שנים, 3 נוספים נרכשו לפני 3 שנים ו – 3 האוטובוסים הנותרים נרכשו לפני שנה.

כל האוטובוסים נכנסים למוסך כמה פעמים בשנה. בסוף השנה בדק בעל החברה את מספר הביקורים של האוטובוסים במוסך ומצא כי האוטובוסים בני ה – 7 נכנסים למוסך 10 פעמים בשנה (כל אחד), האוטובוסים בני ה – 3 נכנסים למוסך 8 פעמים בשנה, ואילו האוטובוסים החדשים (בני השנה) נכנסים למוסך 4 פעמים בשנה.

והשאלה – כמה פעמים בממוצע נכנס כל אוטובוס למוסך?

נארגן את הנתונים באיור:

 

בדוגמא זו לכל קבוצה יש מאפיין נוסף (מלבד מספר הביקורים במוסך) והוא וותק האוטובוסים שבה.

לפעמים מוסיפים לטבלה גם את המאפיין הנוסף להצגת הקבוצות כפי שנראה בטבלה הבאה (טור 2) המרכזת את נתוני הדוגמא.

מיספור הקבוצה
(1)

 וותק האוטובוסים
(המאפיין הנוסף)
(2)

 ביקורים במוסך
(הערך)
(3)

מספר הפרטים בכל קבוצה
(השכיחות)
(4)

משקל הקבוצה
(השכיחות היחסית)
(5)

תרומת הקבוצה לממוצע
(5) * (3)

קבוצה 1

7 שנים

10 ביקורים

6

50%

  5 ביקורים

קבוצה 2

3   “

8      “

3

25%

  2   “

קבוצה 3

1  “

4     “

3

25%

  1   “

סה”כ

12

100%

  8   “

הממוצע הוא 8 ביקורים במוסך (בשנה).

 

הערה לטבלה:

לחישוב הממוצע אפשר להסתדר גם ללא עמודות 1 ו – 2. העמודות מתווספות מטעמי נוחיות והעשרת הטבלה, בדיוק כפי שמקובל בספרות לחזור על אותו רעיון באמצעות מספר מלים נרדפות.