במערכת החשבונאות ישנם מספר סוגים של דו”חות. כל סוג מתייחס לפן כלשהו של החברה וערוך במתכונת די קבועה. בהמשך מפורטים סוגי הדו”חות.