אג"ח ממשלתיות

איגרות חוב ממשלתיות הן איגרות חוב שהונפקו ע"י הממשלה במגמה לגייס כסף מן הציבור. הממשלה לווה כסף מן הציבור והיא אחראית לתשלומי הריבית והקרן במועדים שנקבעו לפי תנאי האג"ח. מכיוון שהממשלה היא המנפיקה אותן, נחשבות איגרות חוב אלה לחסרות סיכון. ההנחה היא, שהממשלה תעמוד תמיד מאחורי ההתחייבויות שלה, ולכן אין למשקיע באיגרות חוב אלה ממה לחשוש.

סוגי איגרות החוב הממשלתיות:

"גליל": מונפקת לתקופה של 7 עד 20 שנה, הריבית קבועה ומשולמת פעם בשנה. הקרן והריבית מוצמדות למדד.

"שגיא": זהה ל – "גליל", אלא שהיא לתקופה קצרה יותר של 5 עד 6 שנים. הקרן והריבית מוצמדות למדד.

"כפיר": הקרן מוצמדת למדד. הריבית המשולמת אינה קבועה אלא משתנה כל חצי שנה בהתאם לתשואה הממוצעת שמעניקים ה"גליל" וה"שגיא" באותו זמן.

"גלבוע": מונפקת לתקופה של עד 10 שנים. הקרן והריבית מוצמדות לשער הדולר ולא למדד. הריבית משתנה ומשולמת כל 6 חודשים.

"גילון" ו"שחר": איגרות חוב לא צמודות, הריבית משולמת אחת לחצי שנה. ב"גילון" הריבית משתנה (בהתאם לתשואת המקמ"ים) וב"שחר" הריבית היא קבועה. היות ואג"ח אלו אינן צמודות, הריבית בגינן בד"כ גבוהה יותר מהריבית המשולמת על אג"ח צמודות, כפיצוי על העדר ההצמדה.

"מק"מ": מלווה קצר מועד מונפק לתקופה של עד שנה ואינו צמוד (יפורט בהמשך).

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות