אינדיקטורים

בחלק זה נסקור מספר אינדיקטורים פופולריים.

חשוב לזכור שאין אינדיקטור הנותן תשובה ברורה בכל מצב ומצב. אם היה אחד כזה, הרי כולם היו משתמשים רק בו ושאר כלי הניתוח הטכני היו מיותרים.

ניתוח טכני טוב מתבסס על מספר אינדיקטורים.

 

מבחן קצר על מניות

שאלות לתרגול הפרק

error_message4

מאמרים נוספים

הבורסה למתחילים

Table of Contents
X