הגבלת הסדרות והקבוצות של אופציות מעו״ף שנסחרות בבורסה

הגבלת הסדרות והקבוצות של אופציות מעו״ף שנסחרות בבורסה

הבורסה קבעה לפי שעה, שהמסחר באופציות מעו"ף יתנהל רק במסגרת 3 סדרות, ובכל סדרה יהיה רק מספר מוגבל של מדרגות. אפשר לכתוב אופציות רק לאותן מדרגות. כאשר פוקעות אופציות מסדרה אחת נסחרת תחתן סדרה חדשה, כך שבכל יום מסחר, נסחרות בבורסה אופציות מ- 3 סדרות בדיוק.

קביעת המדרגות בסדרה החדשה

ראינו שמדי חודש פוקעת סדרה שלמה של אופציות ("הסדרה הישנה") ובמקומן מתחילה להיסחר סדרה חדשה. מספר המדרגות שיהיו בסדרה החדשה ושמותיהן נקבעות על- פי מדד המעו"ף שהיה בסוף יום ה' שבו פקעה ה"סדרה הישנה". לדוגמא, אם מדד המעו"ף בסוף יום ה' היה 199, נפתחות מדרגות שמחירי המימוש שלהן קרובים למדד 199. כמה מדרגות מעל למדד 199, למשל 200, 210, 220, וכמה מתחתיו, למשל  190,  180,  170, וכן Call 001.

תוספת מדרגות לאורך חיי הסדרה

כאשר במהלך חיי האופציות המדד עולה כן שהוא מתקרב למדרגה הגבוהה ביותר בסדרה שהיא למשל 220, פותחים מדרגה נוספת מעליה – 230.

וכן כאשר המדד יורד כך שהוא מתקרב למדרגה הנמוכה ביותר בקבוצה, שהיא למשל 170, פותחים מדרגה יותר נמוכה – 160.

הגבלת הסדרות והקבוצות של אופציות מעו״ף שנסחרות בבורסה

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות