הנתונים של אופציות המעו"ף

כפי שציינו בפרק על אופציות הזהב לכל אופציה יש 4 נתונים ידועים מראש הרשומים על גביה, והם:

 1. נכס הבסיס: הוא מדד המעו"ף. נכס לא מוחשי (בניגוד לזהב).
 2. סוג האופציה: Call או Put
 3. מחיר מימוש: סכום כספי קבוע הנקוב (בצורה מקוצרת) בכל אופציה. מחיר זה עליך לשלם אם בחרת לממש את האופציה.
 4. מועד פקיעת האופציה.

מחיר נכס הבסיס ומחיר המימוש באופציות מעו"ף – דיון מוקדם

בדוגמא של אופציות הזהב:

 1. מחיר נכס הבסיס הוא המחיר של אונקיית זהב באותו מועד.
 2. מחיר המימוש – הוא גם כן מובן מאליו, שכן זה המחיר הנקוב באופציה.

בפרק אופציות מעו"ף קשה להסביר מהו נכס הבסיס אך קל ופשוט לחשב את מחיר נכס הבסיס ואת מחיר המימוש.

מחיר נכס הבסיס: המחיר, במועד כלשהו, מתקבל מתוך המכפלה של מדד המעו"ף ב- 100  ש"ח. כל נקודת מעו"ף שווה ל-100 ש"ח (מחיר זה נקבע ע"י הבורסה). אם מדד המעו"ף במועד כלשהו הוא 307 נקודות מחיר נכס הבסיס הוא 30,700 ש"ח. 

מחיר המימוש: הינו מכפלה של מדד מעו"ף כלשהו הנקוב על גבי האופציה ב-100 ש"ח. לדוגמא, אם על גבי האופציה נקוב מדד מעו"ף של 250 נקודות, מחיר המימוש ביום פקיעת האופציה יהיה 25,000 ש"ח.

הערה:
בדוגמא של אופציות הזהב, נכס הבסיס הוא אונקיית זהב. דהיינו: יחידת כמות קבועה. מחירו של נכס הבסיס משתנה בהתאם למחיר השוק  של הזהב. באופציות מעו"ף, נכס הבסיס איננו גודל קבוע אלא משתנה בהתאם לתנודות במדד המעו"ף. אך מחירה של כל נקודת מעו"ף נשאר קבוע והוא תמיד 100 ש"ח. את המחיר קבעה הבורסה.

הנתונים המופיעים בשם המקוצר של אופציות המעו"ף

השם המקוצר של אופציות המעו"ף כולל 3 מרכיבים בלבד.

 1. סוג האופציה
 2. מחיר המימוש
 3. מועד הפקיעה

 לדוגמא:          

   מועד פקיעה         מחיר מימוש      סוג האופציה
        C200MAY             C                    200                   MAY  

נכס הבסיס, שהוא כאמור מדד המעו"ף, אינו מופיע, שכן בטבלה בעיתון שכותרתה "אופציות מעו"ף" ידוע לכל, שנכס הבסיס הוא "מדד המעו"ף".

 

הסבר לנתונים ולקיצורים

סוג האופציה – ישנם 2 סוגי אופציות: אופציית CALL ואופציית PUT.

 • CALL-C
 • PUT-P

מחיר מימוש – מחיר המימוש של האופציה הוא תמיד סכום קבוע וידוע מראש. המספר שמופיע מתחת לכותרת "מחיר מימוש", מבטא מדד מעו"ף כלשהו שעל פיו מחושב מחיר המימוש. בדוגמא שלנו, כפי שכבר הסברנו לעיל מחיר המימוש הוא:  100 ש"ח · 200 >>>  20,000 ש"ח

מועד פקיעת האופציה – אופציות המעו"ף בבורסת ת"א פוקעות תמיד ביום האחרון של החודש הנקוב בה. בדוגמא שלנו ביום ה' האחרון של חודש מאי.

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים
Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות