הסדרת המסחר באופציות המעו”ף

המסחר באופציות ונגזרים מנוהל באמצעות הבורסה בת”א והיא זו שקובעת את אפיוני האופציות שיסחרו בה הכוללים

  1. אורך חיי האופציות.
  2. מספר הסדרות.
  3. מועד התחלה ופקיעה של כל סדרה.
  4. קביעת מגוון מחירי מימוש בכל סדרה.

מבחן קצר על מניות

שאלות לתרגול הפרק

error_message4

מאמרים נוספים

הבורסה למתחילים

Table of Contents
X