fbpx

טבלת קרנות הנאמנות בעיתון

הרכב הקרן באחוזים
שם הקרןסיווג משנימנהל הקרןמחיר קניה מירבימחיר פדיוןהשינוי היומי בנק’השינוי היומי ב-%סטיית תקןתשואה מתחילת החודשתשואה מתחילת 1998תשואה מתחילת 1997תשואה מתחילת 1996תשואה ממוצעת 93-’97’עמלת רכישה ב-%עמלת ניהול ב-%נכסים במיל’ ש”חצמ’ מדדצמ’ מט”חמניות ואופ’אג”ח להמרהש”ח
1234567891011121314151617181920
 – גמישות –
אבוקהגמשירושלים שוקי ה’1929.241923.5927.61+1.46+3.500.41+1.19+27.54.16-0.780.293.134.800641818
אבירגמשקונטיננטל238.78238.10

1.72+

0.73+2.300.21-8.10+26.87.392.960.292.1518.0012441133
אגוד גמישהגמשאגוד174.34173.341.83+1.07+4.270.31-7.86+34.70.582.8515.41481014
אדר גמישהגמשאי.בי.אי.108.99107.680.29+0.27+1.900.35+7.11+1.222.6025.810420660
אוורגרין גמישהגמשאוורגרין117.51116.571.02+0.88+4.930.27-4.14-31.61.120.813.307.60088111
אוצר גמישהגמשאוצרית109.29107.391.33+1.25+4.450.51-8.10+31.71.711.772.204.30381016
אחריות גמישהגמשאחריות473.63465.257.89+1.73+4.960.27-7.29-26.62.832.771.804.052.20086113
אילנות 30 פלוסגמשאילנות דיסקונט151.85150.912.25+1.51+5.770.34+1.39-30.013.97-1.81-0.623.702.50083017
אילנות 90גמשאילנות דיסקונט249.22247.783.31+1.35+4.940.08+1.22-34.30.515.850.582.1520.91082125
אילנות תדהרגמשאילנות דיסקונט3319.863311.5833.71+1.03+3.590.34+2.47+26.85.787.350.252.1566.24061629
איפקס גמישהגמשאיפקס שיא189.14188.511.44+0.77+4.520.33-21.47+40.41.56-0.333.7049.00021742
אלומות גמישה (1)גמשאלומות108.52106.691.40+1.33+0.65+1.722.859.53550537
אנליסט גמישהגמשאנליסט821.18802.045.36+0.67+3.960.25-10.84+32.02.829.912.393.9062.6208873
אפיקים גמישהגמשאפיקים212.56209.941.99+0.96+2.060.67-1.81+21.320.809.671.253.9013.3181031410
אפסילון גמישהגמשאפסילון159.26158.741.28+0.81+3.940.62-2.14+28.311.020.332.609.60070921
אקסלנס גמישהגמשאקסלנס3281.733239.970.73+0.02+3.250.32-12.03+21.13.916.241.293.308.0101471725
ארכימדסגמשמירית99.3697.401.64+1.71+6.860.35-3.83+7.512.26-2.013.401.20035065
בלוך רוטשטיין גמ’גמשבלוך רוטשטיין227.29222.693.28+1.49+6.020.02+7.75+51.81.662.073.0027.70078.8022
גלאור גמישהגמשציון משאבים101.13100.880.06+0.06+0.08+0.43-0.253.401.70168175
דוברת שרם גמ’גמשדוברת-שרם167.59164.150.89+0.55+3.750.38-7.78-25.49.6311.132.103.0024.512155275
דיקלה מוקדגמשדיקלה3414.00` `3387.9522.27+0.66+2.780.36+1.48+24.82.3310.600.771.6070.6144441130
דיקלה מירבגמשדיקלה183.87183.411.73+0.95+4.890.05+1.97+44.32.15-0.251.3010.00051049
דיקלה ממוןגמשדיקלה258.53256.921.13+0.44+4.270.002.55-26.83.78-9.050.631.9021.60332065
זלר אבלגון גמישהגמשזלר אבלגון80.9780.110.59+0.74+4.070.25+13.83-15.114.50-1.073.803.40013483
טלסקופגמשציון משאבים110.50110.252.46+2.28+4.830.02-12.47-16.15.810.233.401.100691615
יסודותגמשמורי-טוכלר3103.213048.2757.23+1.91+5.110.61+0.82+23.84.139/031.803.7529.6009802
יעד גמישהגמשמטרה102.95102.050.29+0.28+3.590.13-2.29+15.74.660.882.704.780401537
כוון גמישהגמשכוון122.34121.25+1.621.35+6.340.63-0.32+0.903.605.6009901
כללי גמישהגמשכללי1164.341151.6012.85+1.13+4.050.35+0.62+24.22.11-0.28-1.112.154.410965115
להק-גמישהגמשלהק754.50741.483.75+0.51+3.390.25+1.17+24.34.404.981.762.1564.202301454
למשקיע (4)גמשלמשקיע522.51513.450.11+0.02+3.140.40-9.74+11.80.68-11.281.763.706.001016074
לפידגמשירושלים שוקי ה’1533.351533.3523.68+1.57+4.380.07+4.45-26.91.67-0.780.003.134.40074719
מודלים גמישהגמשמודלים112.99110.642.84+2.63+4.560.58+0.26-2.122.3013.80770023
מודלים תעוזהגמשמודלים101.2299.982.34+2.40+5.800.57+5.56+1.293.004.5009505
מיטב גמישהגמשמיטב175.45173.711.53+0.89+3.810.50+11.36+29.47.04-2.791.003.853.004572019
מעופים גמישהגמשדור-ברנר136.98134.471.29+0.97+6.720.59+2.16-36.38.78-4.721.873.659.5009703
נץגמשאורלי79.2779.053.71-4.48-10.812.59+35.44-19.8-8.63-7.88-0.283.700.30084412
נשואה זנקס גמישהגמשנשואה זנקס2479.382467.4820.85+0.85+3.760.56-3.98-24.25.706.880.483.109.40047053
סהר גמישהגמשסהר230.33227.951.40+0.62+3.900.12-4.98+29.81.375.591.042.652.90060040
סיגמא גמישהגמשסיגמא97.4396.372.45+2.61+5.890.12+3.48-27.917.10-1.102.607.50074224
סיווןגמשאי.בי.אי269.22266.113.29+1.25+4.840.64+2.08+47.48.396.651.173.0054.91056142
ספנות גמישהגמשספנות100.3098.460.74+0.76+5.510.85-8.77+35.731.39-1.873.359.70081613
עומר פקןגמשפועלים188.63188.102.35+1.27+3.710.83+7.00-21.31.98-5.350.282.1516.4211441024
עמדה עיריתגמשעמדה מזרחי3830.533820.7235.03+0.93+4.780.45+3.31-27.80.614.850.262.1026.80371422
פיא-היובלגמשלאומי פיא232.12230.304.27+1.89+5.401.25+15.11+18.11.180.980.792.7046.1009415
פיא-קלעגמשלאומי פיא964.64959.848.07+0.85+3.020.09+6.75+25.77.197.710.502.20283.32266462
פסגות גמישגמשפסגות572.57562.409.00+1.63+5.580.42+0.60-34.03.62-5.711.812.20123.0009703
פסגות מגמהגמשפסגות334.60331.942.84+0.86+5.940.43-0.52-39.22.7914.140.802.2067.0009073
פק”ן סער גמישהגמשפועלים214.24213.593.73+1.78+3.370.54+11.35+26.31.497.040.302.10192.12136727
ציון משאבים גמישהגמשציון משאבים12808.1112770.5049.80+0.39+8.571.51-9.45-17.65.09-4.73-0.293.408.80085015
רמקו גמישהגמשרמקו190.86188.611.17+0.62+2.210.29-12.01+44.024.15-3.37-1.192.806.303414052
– מניות כללי –
אגוד מניותמכלאגוד152.98152.140.90+0.60+5.050.01+3.76+36.40.552.958.30086014
אוורגרין מניותמכלאוורגרין156.04154.760.95+0.62+5.340.53-3.41-35.95.200.833.3014.7009811

טור 1 – סיווג הקרן, לדוגמא: קרן מט”ח או קרן שקלית.

טור 2 – מנהל הקרן.

טור 3,4 – לצד כל קרן נאמנות נתונים גם שער הקנייה וגם שער הפדיון (מכירה) נכון ליום הפרסום.

טור 5,6 – השינוי בנקודות (באגורות) והשינוי באחוזים יחסית ליום המסחר הקודם (בדומה למניות). השינוי מתייחס למחיר הפדיון.

טור 7 – לא יוסבר בספר זה.

טורים 8-12 – תשואות הקרן בתקופות שונות כפי שמפורט (מחושב לפי מחירי הפדיון).

טור 13 – עמלת רכישה: ההפרש בין מחיר הקנייה למחיר הפדיון באחוזים.

טור 14 – דמי הניהול הנגבים על ידי מנהל הקרן, אחוזים משווי נכסי הקרן לשנה.

טור 15 – נכסים במיליוני שקלים: סך כל הרכוש של הקרן.

טורים 16-20 – התפלגות נכסי הקרן באחוזים: צמודי מדד, צמודי מט”ח (לא חייב להיות דולר), מניות ואופציות (כולל אופציות מעו”ף), אג”ח להמרה וש”ח (מזומן).

error_message4

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים