כיצד לקרוא את מדור הבורסה בעיתון?

מדור הבורסה בעיתון

המניות במדור הבורסה מחולקות לשני מדורים שונים:

  1. ת"א-100: רשימה של 100 החברות בעלות הסחירות הגבוהה ביותר.
  2. יתר: רשימה של יתר המניות מסודרות לפי א'-ב'.

הנתונים על כל מניה מחולקים לשלושה תת-סעיפים:

1. שלב הרצף והנעילה:

טור 1: שער נעילה- השער הסופי לאותו יום כפי שנקבע ב-16:45.

טור 2: שינוי בנק'- השינוי שנרשם בנקודות (אגורות) בין שער הנעילה באותו יום לשער הנעילה של יום המסחר הקודם. לדוגמא, אם שער המניה עלה מ-200 ל-220 השינוי הוא 20 נקודות.

טור 3: שינוי ב-%- השינוי באחוזים בין שער הנעילה של המניה באותו יום לבין שער הנעילה של יום המסחר הקודם. לדוגמא, אם שער המניה עלה מ-200 ל -220 השינוי הוא 10%.

טור 4: שער גבוה יומי- הינו השער הגבוה ביותר בו נסחרה המניה באותו יום בשלב המסחר הדו צדדי או בשלב הפתיחה.

טור 5: שער נמוך יומי- הינו השער הנמוך ביותר בו נסחרה המניה באותו יום בשלב המסחר הדו צדדי או בשלב הפתיחה.

טור 6: מס' עסקאות- מספר העסקאות שנעשו במניה.

טור 7: מחזור המניות- כמות המניות שנסחרו (החליפו בעלים) באותו יום.

טור 8: תמורה כספית- סה"כ כמות הכסף שהחליפה ידיים בין קונים למוכרים (מכפלה של השער בו התבצעה כל עסקה לכמות המניות באותה עסקה).

 

2. שלב הפתיחה:

טור 1: שער הפתיחה- השער שנקבע בשלב פתיחת המסחר (ב-9:45).

טור 2: שינוי ב-% – השינוי באחוזים לעומת שער הנעילה שנקבע ביום המסחר הקודם.

טור 3: מחזור במניות- כמות המניות שנסחרו בשלב זה.

טור 4: תמורה כספית- סה"כ כמות הכסף שהחליפה ידיים בין קונים למוכרים בשלב זה (מכפלה של שער הפתיחה במחזור המניות).

 

3. נתונים:

טור 1,2: שער גבוה/נמוך ב-12 החודשים האחרונים.

טור 3: תשואה חודשית- מציג בכמה השתנה שער המניה באחוזים מתחילת החודש ועד היום.

טור 4: תשואה שנתית- מציג בכמה השתנה שער המניה באחוזים מתחילת השנה ועד היום.

טור 5: תאריך הדו"ח- מציין מהו תאריך הדו"ח הכספי לפיו מוצגים הנתונים בטורים 6, 7 ו -8.

לדוגמא, אם רשום 9/98 הכוונה היא לדו"ח הרבעוני לתאריך ספטמבר 1998.

טורים 7, 6: נתונים במיליוני דולרים ב-4 הרבעונים האחרונים.

טור 8: נתונים מתוך הדו"ח האחרון שפורסם (במיליוני דולרים).

טור 9: שווי שוק- מכפלה של כמות המניות שהחברה הנפיקה בשער הנעילה של המניה (מוצג במיליוני דולרים). הנתונים בטור זה מתעדכנים מדי יום.

טור 10,11: ראה פרק "מבחנים לרכישת מניות טובות" 

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות