מדדי הבורסה

מדד המעוף והנאסדק

מדד המעו"ף

"מדד המעו"ף" מציג את התפתחות שוויו הכספי של "סל" המורכב מ-25 המניות בעלות שווי השוק הגבוהה ביותר בבורסת ת"א. המניות הכלולות בסל נקראות: מניות המעו"ף.

המדידה החלה ביום 1/1/92 (מועד ההתחלה נקרא "מועד הבסיס").

הצגת נתונים בצורת מדד מאופיינת בכך שהנתון הראשון הוא בן 100 נקודות (=100%) והנתונים שלאחריו גדולים או קטנים ממנו בהתאם לעלייה או ירידה המצטברת שהיתה בשווי הסל.

אם לדוגמא (שאינה נכונה) שווי סל מניות המעו"ף היה במועד הבסיס 25 מיליארד ש"ח= 100 נקודות. כאשר הסל יעלה ב- 20% ויעמוד על 30 מיליארד ש"ח, המדד יעמוד על 120 נקודות
(100 נקודות + 20%). 

ככל ששווי השוק של חברה בודדת גדול יותר, משקלה בסל גדול יותר והשפעתה על השינויים במדד גדולה יותר.

אם לדוגמא במועד הבסיס שוויה של מניית טבע הגיע ל-2.5 מיליארד ש"ח (10% משווי הסל או:

משקלה בסל היה 10% ומניית טבע עלתה באותו יום ב-10% בעוד ששווי שאר המניות בסל היו ללא שינוי, הרי ששוויה של טבע עלה ל-2.75 מיליארד ש"ח ושווי הסל עלה ל-25.25 (1%+), כלומר, טבע תרמה לעליה של %ו במדד {10% (עליית מחיר)·10% (משקלה בסל)} והוא עמד על 101 נקודות.

אילו שוויה של טבע במועד הבסיס היה רק 0.5 מיליארד ש"ח (2% משווי הסל) שוויה היה עולה ל-0.55 מיליארד ש"ח (10%+) ושווי הסל היה מגיע ל-25.05 (0.2%+) = (משקלה בסל).

כדי למתן את השפעת החברות הגדולות על חישוב מדד המעו"ף, הבורסה החליטה שהמשקל של חברה בודדת לצורך חישוב שינוי במדד לא יעלה על 9.5% משווי הסל.

אם לדוגמא שווי השוק של טבע במועד הבסיס היה 5 מיליארד ש"ח (20% משווי הסל) והמניה עולה ב-10%, היה מתווסף רק 0.2375 מיליארד ש"ח לשווי הסל= (25 מיליארד ש"ח * 9.5% * 10%) שהן תרומה של 0.95% למדד המעו"ף, ולא 0.5 מיליארד ש"ח= (25 מיליארד ש"ח·20% * 10%) שהן תרומה של 2% למדד המעו"ף.

מדד ת"א-100

מדד ת"א-100 מורכב מ-100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר. החברות הנכללות במדד המעו"ף נכללות גם במדד ת"א-100.

מדד היתר

כשמו כן הוא, הוא כולל בתוכו את יתר המניות בבורסה, כלומר הוא כולל את כל המניות שאינן נכללות במדד ת"א-100.

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות