מונחים שימושיים בבורסות בארה״ב

Going Long – קנייה של מניה.

Selling – מכירה של מניה.

Sell Short – ביצוע של מכירה בחסר. כלומר: מכירת מניה שאין לך (יהיה עליך לקנות אותה בעתיד).

Buy To Cover – קניית המניה אותה מכרת בשורט.

Round lot – מטעמי נוחיות של הברוקרים נהוג לתת פקודות קנייה ומכירה בכפולות של 100 מניות (להוציא מניות מסוימות שמחיר המניה שלהן גבוה ואז הכפולות הן של 10 מניות).

Odd lot – פקודה שאינה בכפולות של 100. פקודות אלו גורמות ליתר סרבול ולפיכך אחוז העמלה בגינן יקר יותר.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים