מונחים שימושיים בבורסות בארה״ב

Going Long – קנייה של מניה.

Selling Long – מכירה של מניה.

Going Short – ביצוע של מכירה בחסר. כלומר: מכירת מניה שאין לך (יהיה עליך לקנות אותה בעתיד).

Covering Short – קניית המניה אותה מכרת בשורט.

Round lot – מטעמי נוחיות של הברוקרים נהוג לתת פקודות קנייה ומכירה בכפולות של 100 מניות (להוציא מניות מסוימות שמחיר המניה שלהן גבוה ואז הכפולות הן של 10 מניות).

Odd lot – פקודה שאינה בכפולות של 100. פקודות אלו גורמות ליתר סרבול ולפיכך אחוז העמלה בגינן יקר יותר.

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות