מונחים שימושים של אופציות

מחיר המימוש של האופציה (המדד הנקוב עליה) יכול להיות גבוה, נמוך או שווה למדד המעו"ף. בהתאם לכך קיימות 3 קטגוריות שבהן כל אחת מהאופציות הנסחרות ממוקמות בזמן נתון:

 1.  אופציה "בתוך הכסף".
 2. אופציה "בכסף".
 3. אופציה "מחוץ לכסף".

מיקומה של האופציה יכול להשתנות בהתאם לשינויים במדד המעו"ף.

 1. "אופציה בתוך הכסף":

  אופציית Call נמצאת "בתוך הכסף" (במועד מסוים) כאשר המדד הנקוב עליה נמוך ממדד המעו"ף באותו מועד. אופציה Put נמצאת "בתוך הכסף" – כאשר המדד הנקוב עליה גבוה ממדד המעו"ף באותו מועד. כדאי לממש אופציות, אם הן בתוך הכסף במועד הפקיעה.

 2. "אופציה בכסף":

  אופציות Call ו- Put "בכסף" כאשר המדד הנקוב עליהן שווה למדד המעו"ף באותו מועד. בעלי האופציות הנ"ל אדישים בין מימושן ואי מימושן, ביום הפקיעה.

 3.  "אופציות מחוץ לכסף":

  אופציה Call נמצאת "מחוץ לכסף" – כאשר המדד הנקוב עליה גבוה ממדד המעו"ף במועד מסוים. אופציה Put נמצאת "מחוץ לכסף" – כאשר המדד הנקוב עליה נמוך ממדד המעו"ף במועד מסוים. מימוש האופציות הנ"ל במועד זה, יגרום למחזיקי האופציות הפסד. לכן לא כדאי לממש אופציות אם הן מחוץ לכסף ביום הפקיעה.          

דוגמאות:

מדד מעו"ף = 240

האופציה Call 230 July היא אופציה "בתוך הכסף".
האופציה Call 240 July היא אופציה "בכסף".
האופציה Call 250 July היא אופציה "מחוץ לכסף".

האופציה Put 250 July היא אופציה "בתוך הכסף".
האופציה Put 240 July היא אופציה "בכסף"
האופציה Put 230 July היא אופציה "מחוץ לכסף".

          

         

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות