מלווה קצר מועד (מק"מ)

המק"מ הינו איגרת חוב לא צמודה לתקופה קצרה של עד שנה, המונפקת על ידי מדינת ישראל באמצעות בנק ישראל.

המאפיין את כל המקמ"ים הוא:

  1. הם מונפקים ביחידות בנות 1 (ש"ח) ע.נ. באמצעות מכרז.
  2. הם נפדים תמורת 1 ש"ח. בנק ישראל משלם במועד הפדיון של המק"מ 1 ש"ח עבור כל יחידה.
  3. הם נמכרים בהנפקה ב-"הנחה", כלומר כל יחידה בת 1 (ש"ח) ע.נ. נמכרת בפחות
    מ-1 ש"ח.
  4. הם אינם נותנים ריבית.
  5. הם נסחרים בבורסה, כמו כל אג"ח, ומחירם עד לפדיון תמיד נמוך מ-1 ש"ח (אחרת אין סיבה לקנות אותם).

המשקיעים במק"מ מרוויחים תמיד את ההנחה.

לדוגמא: מי שקונה בהנפקה בתחילת השנה 1 יחידה ב-80 אג' ומקבל במועד הפדיון בתום השנה, 1 ש"ח, מרוויח 20 אג' על השקעה של 80 אג', כלומר 25% בשנה. 
לרווח זה קוראים: התשואה השנתית של המק"מ (מקביל במשמעותו לריבית).

גובה ההנחה במועד ההנפקה נקבע על פי ביקוש והיצע והוא מושפע מהריבית שהמשקיע יכול לקבל עבור כספו במקומות אחרים (תוכנית חיסכון בבנק). באופן כללי, אפשר לומר שככל שהריבית במשק גבוהה יותר, ה"הנחה" תהיה גדולה יותר. מי שקונה מק"מ בבורסה ומחזיק אותו עד הפדיון, מרוויח את ההפרש שבין מחיר הקנייה לבין-1 ש"ח (הסכום שיקבל במועד הפדיון).

הבורסה וכמה עיתונים מפרסמים מדי יום את התשואה השנתית של כל מק"מ. אם מק"מ כלשהו מגיע לפדיון בעוד 6 חודשים ובעיתון מתפרסם שהתשואה השנתית היא 18%, הרי בעל המק"מ ירוויח רק 9% עד לפדיון.

בנק ישראל מנפיק מקמ"ים מידי שבוע, לתקופה של שנה, חצי שנה ושלושה חודשים. וכך נסחרים בבורסה מקמ"ים לתקופת פדיון שבין, פחות משבוע ועד שנה. המקמ"ים מונפקים תמיד ביום שלישי ונפדים תמיד ביום רביעי בשבוע. למעשה היו צריכים להיות 52 סדרות שונות, אך בפועל ישנן שבועות שבהן מונפקות סדרות קיימות (עם מועדי פדיון זהים לסדרות קיימות).

מספר הסידרה של כל מק"מ נקבע על פי מועד הפדיון של הסידרה:

לדוגמא (מתוך טבלת המקמי"ם כפי שמופיעה בעיתון "הארץ"):

מספר הסידרה

שנה

שבוע

חודש

1119

ייפדה ב:
9
(1999)

1

(שבוע ראשון של נובמבר)

11

(נובמבר)

310

ייפדה ב:
0
(2000)

(שבוע ראשון של מרץ)

3

(מרץ)

מס' הנייר סדרה שער הנעילה שער הפתיחה תשואה שנתית לפדיון תשואה* בניכוי עמלה מחזור באלפי ש"ח ימים לפדיון
439 99.76 12.54% 6.36% 692 8
519 99.33 12.31% 10.76% 7728 20
539 98.92 11.72% 10.91% 9 34
619 98.45 11.97% 11.51% 4245 48
639 98.02 11.98% 11.58% 1390 62
659 97.57 11.96% 11.75% 64947 76
719 97.41 11.69% 11.49% 920 83
819 96.56 11.71% 11.58% 2135 111
919 95.74 11.68% 11.57% 2707 139
1019 94.82 11.46% 11.32% 802 174
1119 93.97 11.59% 11.44% 1733 202
1219 93.23 11.52% 11.34% 1306 230
110 92.27 11.54% 11.31% 2130 265
210 91.55 11.50% 11.24% 3110 293
310 90.79 11.53% 11.24% 14669 321
410 89.92 11.49% 11.14% 20028 356

*ניכוי עמלות:
0.1% לקניית מק"מ, 0.25% דמי שמירה שנתיים.

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים
Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות