סיכוי וסינון בקניית כתב אופציה לעומת קניית מניית המימוש

בתנאים מסויימים כאשר מחיר מניית המימוש עולה ביותר משעור כלשהו, מחיר כתב האופציה עולה ביותר, עד כדי פי 2, פי 3 ואף יותר משיעור עליית מחיר המניה.

אך בקניית כתבי אופציה יש גם סיכון. כאשר מחיר מניית המימוש יורד ב-%X, מחיר כתב האופציה יורד בשיעור גדול יותר משיעור ירידת מחירי המניה, ובמקרים לא מעטים אף מאבד כתב האופציה את כל ערכו.

דוגמא להמחשה

נציג את ההשפעה של שינויים במחיר המניה, על מחחיר כתב האופציה, באמצעות דוגמא המתייחסת למניה וכ״א מס׳ 4 של חברת אגיס שנתוניהם במועד א׳ כדקלמן:
מחיר מניה ₪22.30
מחיר כ״א ₪2.61

 

דוגמא לעליית מחיר כתב האופציה

נניח שמחיר במועד ב׳ המניה יעלה פי 3 מ-22.30 ש"ח ל-66.90 ש"ח.

התוצאה במקרה זה תהיה, שמחיר האופציה יקפוץ מ-2.61 ש"ח ל-24.42 ש"ח, פי 9.4.
הסיבה לכך היא, שבמחיר נמוך מ-24.52 ש"ח אף אחד לא ימכור את כתב האופציה שלו, שכן הוא יכול להוסיף 42.48 ש"ח (מחיר המימוש) ולקבל מניה ששוויה 66.90 ש"ח.
בדוגמא זו הנחנו שלא תהיה עליה במדד ובעקבותיה עלייה במחיר המימוש.

דוגמא לירידת מחיר האופציה

נניח שמחיר המניה במועד ב׳ ירד לחצי מ-22.30 ש"ח ל-11.15 ש"ח.
התוצאה במקרה זה תהיה שמחיר כתב האופציה ירד מ-2.61 ש"ח ל-0.

אף אחד לא יהיה מוכן לשלם אגורה עבור אופציה שמעניקה לו את ה-"זכות" לקבל תמורת תשלום של 42.48 ש"ח (מחיר המימוש) מניה ששוויה 11.15 ש"ח. שים לב שבמקרה זה גם אם מחיר המניה יישאר על 22.30 ש"ח, יירד מחיר האופציה ל-0.

הערה: מחיר כתב האופציה אינו יורד בפועל ל-0, אלא למחיר סימלי של אגורה או אגורות בודדות.

 

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות