ערך נקוב של מניה (ע.נ.)

ערך נקוב מניה

על כל מניה רשום מספר המציין את הערך הנקוב שלה, כמו בשטרות כסף. מניה שרשום עליה “1 ערך נקוב”, או בקיצור “1 ע.נ.”, היא “מניה בסיסית”.
מניה שרשום עליה “5 ערך נקוב”, או בקיצור “5 ע.נ.”, שווה ל- “5 מניות בסיסיות” כפי ששטר כסף בן 5 ש”ח שווה ל- 5 שטרות בני 1 ש”ח. השוויון במניות הוא לגבי הזכויות בבעלות ולא בזכויות ההצבעה. נדון על כך בהמשך.

כיום מאשרת הבורסה להנפיק רק מניות מסוג אחד, ובמקביל היא עודדה חברות ותיקות בעלות שני סוגי מניות ויותר לאחדם לסוג אחד. לכן כיום נסחרות בבורסה  רק מניות של “1 ע.נ.”.

למרות זאת, בספר זה החלטנו להשאיר את ההסבר על שני סוגי המניות היות ועדיין נהוג במספר מדינות בעולם, לרבות ארה”ב,להנפיק 2 סוגי מניות.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים