פקודות קנייה ומכירה של מניות

המסחר בבורסה מתנהל באמצעות הוראות (פקודות) לקנייה ו/או מכירה של מניות, אותן מעבירים המשקיעים באמצעות פקידי הבנק והברוקרים.
שלושת המרכיבים החשובים בכל פקודה הם:

  1. סוג הפעולה– קנייה או מכירה.
  2. כמות המניות.
  3. מחיר– דהיינו, מחיר המניה שבו אנו רוצים לבצע את העסקה.

שני המרכיבים הראשונים הם פשוטים ואחידים לכל הפקודות. לגבי המחיר ישנם מספר סוגי פקודות.

סוגי הפקודות ביחס למחיר העסקה

ישנם  7 סוגי פקודות שמשקיעים יכולים להעביר:

1. פקודות " שער למסחר הפתיחה “ LMO (Limit At Opening)).

2. פקודות בהגבלת מחיר LIMIT ("לימיט") או בקיצור – LMT.

3. פקודות שוק MARKET ("מארקט") או בקיצור MKT  

4. פקודת מייד והכל (Fill Or Kill) או בקיצור FOK

5. פקודת מייד או בטל (Immediate Or Cancel ) או בקיצור IOC

6. פקודה מותנית שער ( Stop Limit) או בקיצור STL

7. פקודת קרחון ICEBERG

1. פקודת "שער למסחר הפתיחה" (LMO – Limit At Opening)

מי שנותן פקודה מסוג זה יקנה או ימכור (לפי העניין) במחיר הפתיחה שייקבע בתום שלב הפתיחה,   אם העביר פקודת  מכירה בשער הנמוך משער זה או פקודת קניה במחיר הגבוה משער זה. יתכן כי למרות שהוראתו עומדת בהתניה הנ"ל היא לא תתבצע בשל מתן עדיפות לביצוע הפקודות (ראה הסבר בפרק על מסחר הפתיחה)  אם שער הפתיחה זהה לשער שבו הועברה ההוראה תינתן עדיפות בביצוע ההקצאה  לפי זמן קבלת הפקודה במחשב (פקודה שהגיעה בשעה מוקדמת יותר תקבל עדיפות). פקודת LMO שלא בוצעה בשלב הזה או שבוצעה באופן חלקי אינה עוברת לשלב המסחר הרציף והיא מתבטלת. 

2. פקודות בהגבלת מחיר (לימיט -LMT)

הדוגמאות בהמשך מתייחסות למניית "בזק" שמחירה 500 אג'.

יש שני סוגים של פקודות בהגבלת מחיר (שער):

סוג 1 – פקודה לקנות או למכור עד מחיר מוגבל כלשהו

פקודות הקניה בסוג זה ניתנות במחיר גבוה מהמחיר הידוע, ופקודות המכירה ניתנות במחיר נמוך מהמחיר הידוע.

דוגמא 1: אבי נותן פקודה לפקיד הבנק שלו לקנות 1,000 מניות "בזק" בהגבלת מחיר של  500  אג' (כזכור השער הוא באגורות). אבי מוכן לקנות רק עד מחיר זה! אם מחיר המניה עולה ל- 561 אג' ומעלה, הפקודה שלו אינה מתבצעת והוא לא יקנה את המניה.

דוגמא 2: אבי נותן פקודה למכור 1,000 מניות "בזק" בהגבלת מחיר של  600 אג'. הוא אינו מוכן למכור במחיר נמוך מ-  600  אג'! הפקודה של אבי תתבצע רק אם מחיר המניה בשוק יעלה ל 600 אג'. מתחת למחיר זה הפקודה שלו אינה מתבצעת והוא לא ימכור את המניה.

סוג 2 – קנייה מתחת למחיר מסוים או מכירה מעל למחיר מסוים.

פקודות הקניה בסוג זה הן במחיר הנמוך מהמחיר הידוע, הקונה מנסה לקנות בזול (לחפש "מציאות").

פקודות המכירה הן במחיר הגבוה מהמחיר הידוע, המוכר מנסה למכור ביוקר.

דוגמא 1: אבי נותן פקודה לפקיד הבנק שלו: "תקנה לי 1,000 מניות "בזק" רק כאשר המחיר יורד ל-   400 אג'".

הפקודה מועברת למחשב הבורסה ונרשמת ב – "ספר הפקודות".

אם המחיר של המניה ירד מתחת ל-400 אג' תתבצע הפקודה של אבי במלואה. במידה ושער המניה ייסגר בדיוק על 400 אג' הבורסה חוזרת אל ספר הפקודות ובודקת את השעה שבה הועברו כל הפקודות בשער זה. ההקצאה הינה בשיטת "כל הקודם זוכה" כלומר הבורסה תקצה את הקניה לפי סדר העברת הפקודות. ראשון יקבל את הקניה זה שהעביר את הפקודה הכי מוקדם. בשער זה יתכן ביצוע חלקי של הפקודה כלומר הרוכש יקבל רק חלק מהכמות אותה ביקש לקנות.

דוגמא 2: אבי מעביר פקודה נוספת: "תמכור לי 1,000 מניות "בזק" אם המחיר עולה מעל 600  אג'". אם במהלך המסחר יעלה המחיר מעל ל – 600 אג' תתבצע הפקודה.

הפקודות הנ"ל נרשמות ב"ספר הפקודות" של הבורסה ומתממשות כשקורה ה"נס"

במידה ושער המניה ייקבע בדיוק על 600 אג' תינתן עדיפות בביצוע ההקצאה לפי זמן הגעת הפקודה.

הערה: ניתן לתת פקודות בהגבלת שער גם לתקופה של שבוע ואפילו של חודש ימים. אם הפקודה לא מתבצעת ביום המסחר, היא מועברת אוטומטית ליום המסחר הבא.

3. פקודת "שער למסחר הפתיחה" (LMO – Limit At Opening)

פקודת שוק היא פקודה המועברת ללא הגבלת שער. 

פקודת קנייה (MKT) תבוצע מול פקודות המכירה הנמצאות בספר הפקודות באותו מועד. הפקודה תבוצע מול הפקודה בשער המכירה הנמוך ביותר הקיים עד להשלמת הכמות המבוקשת כך שיתכן שפקודה אחת תבוצע במספר שערים שאינו זהה. 

פקודת מכירה MKT תבוצע מול פקודות הקניה הנמצאות בספר הפקודות בעת העברתה. הפקודה תבוצע מול הביקוש עם השער הגבוה ביותר ותמשיך הלאה עד להשלמת הכמות המבוקשת.

כדי להגן על המשקיע, נקבע כי הפקודה תבוצע עד סטיית מחיר של 12% במניות ו 3% באג"ח ובמק"מ משער העיסקה האחרונה שבוצעה טרם קבלת הוראת ה"שוק".

לדוגמא: 

אבי העביר בקשה לקניית 1.100 ע.נ מניות בזק בפקודה ללא הגבלת שער (MKT).  בעת העברת הפקודה ההיצע בספר הפקודות היה כדלקמן:

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים
Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות