קופות גמל

קופות גמל הינן מוסדות לצורך חיסכון ארוך- טווח הנהנים מהטבות מיסוי. ההטבות במיסוי ניתנו על ידי הממשלה במטרה לעודד חיסכון בקופות, מכיוון שחיסכון זה הינו חיסכון ארוך טווח.

החיסכון בקופת תגמולים סגור ל – 15 שנה (כלומר: לא ניתן למשוך את הכסף) ואילו החיסכון בקרנות ההשתלמות סגור ל- 6 שנים.

בעבר הנפיקה הממשלה איגרות חוב מיוחדות לקופות גמל בעלות תשואה מובטחת. כיום, חלקם הגדול של הכספים בקופות מושקעים בבורסה בעיקר באיגרות חוב, אך גם במניות.

בשל גודלן המשמעותי של קופות הגמל (כמות הכסף הגדולה), יש להן השפעה רבה על שערי המניות בבורסה, וזאת למרות שרק חלק קטן מנכסיהן מושקע במניות.

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות