שלבי המסחר היומי

מועדי המסחר בפרק זה מתייחסים למניות העיקריות, מוצרי מדדים ויחידות השתתפות בקרנות נאמנות סגורות. שאר ניירות הערך (לדוגמא ני”ע דלי סחירות או כאלו הנסחרים ברשימת השימור1 ) נסחרים במועדים אחרים.

המסחר היומי מתבצע במסגרת חמישה שלבים, כאשר שנייים מביניהם , שלב המסחר בשער הפתיחה ושלב המסחר בשער הנעילה הינם קצרים.

שלב א' – שלב טרום פתיחה – נמשך מ 09:00-9:45 (במניות שאינן שיכות למאגר תמר2 נמשך שלב א' עד  – 10:15.)

שלב ב' – שלב מסחר פתיחה 09:45-09:46 (09:30-09:31 באג”ח ומק”מ, 10:15 במניות דלות סחירות)

שלב ג' – שלב המסחר המרכזי , השלב הרציף 09:46-16:14 בימי א' ו 09:46-17:14 בימים ב'-ה'.

שלב ד' – שלב טרום הנעילה – ימי א' 16:14-16:15 , ימים ב'-ה' 17:14—17:15

שלב ה' – שלב מסחר בשער הנעילה – ימי א' 16:24-16:25, ימים ב'-ה-‘ 17:24-17:25

המסחר בנגזרים מתחיל בשעה 9:30 ומסתיים בשעה 16:35 ביום א' ובשעה 17:35 בימים ב'-ה'.   המסחר בנגזרים מתבצע בשלב מסחר אחד – שלב רציף בלבד.

המסחר בשלב טרום הפתיחה מתחיל ב-“שער הבסיס” (שער הנעילה של אתמול) ומסתיים בשער זמני הנקרא “שער הפתיחה”.
המסחר בשלב המסחר המרכזי מתחיל ב – “שער הפתיחה” ומסתיים ב – “שער הנעילה”.
המסחר בשלב הנעילה מתקיים רק בשער הנעילה.
לאחר שנדון בסוגי הפקודות השונים נפרט כל שלב משלבי המסחר.

להלן טבלה המרכזת את שעות הפעילות בשלבי המסחר השונים:

טבלת שלבי המסחר היומי


1 רשימת השימור היא רשימה של חברות שמניותיהן נסחרו בעבר ברשימה הראשית אך נגרעו ממנה מכיוון שלא עמדו בכללים בסיסיים שקבעה הבורסה (כגון: שווי מינימלי של החזקות ציבור, סחירות נמוכה במניה , ירידה ניכרת בפעילות ועוד)

מאגר תמר כולל כ-300 חברות שעמדו בתנאי סף כדי  להיכלל במדדי השקעה של הבורסה, רשימת המניות במאגר זה מתעדכנת אחת לחצי שנה.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים