שלב ג': שלב הנעילה (16:43-17:00) וסיכום שלבים

שלב זה מתחיל עם סיום שלב הרצף. מתקיים בו מסחר דו-צדדי, סימולטני ורציף. בשלב הנעילה כל העסקאות נעשות רק בשער הנעילה ואין הגבלה על גודל הפקודה המינימלית. 

סיכום שלבי המסחר

טבלה #8

1

זמן

2

שלב המסחר

3

סוג המסחר

4

כמות מינימלית למסחר

5

תנודה מותרת

08:30-09:45

פתיחה

רב- צדדי

1 מניה

10% (לשני הכיוונים)

09:45-16:45

רצף

דו- צדדי

כ- 2,000 ש"ח*

אין הגבלה

16:45-17:00

נעילה

דו- צדדי

1 מניה

(המסחר מבוצע רק בשער הנעילה)

 * לכתבי אופציות ואג"ח להמרה- הכמות המינימלית שונה.       

זמני המסחר במניות שאינם כלולות במדד ת "א-100

השוני היחידי הוא בזמני שלב הפתיחה. שלב הפתיחה מתחיל ב-8:30 ומסתיים ב-10:15. שלב הרצף מתחיל ב-10:15 אך מסתיים באותה שעה בכל המניות הנסחרות בבורסה – ב-16:45. זמני שלב הנעילה זהים. 

טבלה #9: מדרגות בקביעת מחירי ני"ע 

מחיר ני"ע

מדרגות

מ-1 עד 200 אגורות

                    0.1     אגורות

מעל 200 ועד 2,000 אגורות

                      1      אגורה

מעל 2,000 ועד 20,000 אגורות

                      10    אגורות

מעל 20,000 אגורות

                      100   אגורות

 

לדוגמא, לני"ע שמחיר הבסיס שלו הוא 3000 אגורות ניתן להגיש פקודות במדרגות של 10 אג' (3,010, 2,990 וכו').

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות