שיטה מקובלת לרישום הפעולות העסקיות של החברה. עיקר השיטה: כל פעולה נרשמת בשני כרטיסים – באחד בזכות (בפלוס) ובשני בחובה (במינוס), כך שתמיד סך היתרה בכלל הכרטיסים היא אפס. לדוגמה: אם חברה קנתה עצים ב-1,000 ₪ ושילמה עליהם במזומן, היא תזכה את הכרטיס “מזומן” ב-1,000 ₪ ותחייב את הכרטיס “קניית עצים” באותו סכום.