תהליך העבודה אשר כולל: מיון, רישום, ותיעוד של כל הפעולות העסקיות המתבצעות בחברה. תהליך זה נעשה בהתאם לכללים מוסכמים ומקובלים, והוא מהווה בסיס למידע המופיע בדו”חות הכספיים של החברה.