בית » ספרים » יחסים פיננסים

יחסים פיננסים

הגדרה

יחסים פיננסיים הינם היחסים בין סעיפים שונים בדוחות הכספיים של החברה וכן היחסים בין סעיפים  בדוחות הכספיים של החברה לנתונים שאינם נכללים במסגרת הדוחות.

מטרות היחסים הפיננסיים

לתת לקורא הדוחות כלים נוספים להבנת מצבה של החברה מבחינת נזילות, רווחיות, מבנה ההון והיעילות התפעולית של החברה.

מאפייני יחסים פיננסיים

  1. קלים לחישוב.
  2. כלי עזר יעיל לניתוח ענפי ולניתוח מגמות לאורך זמן. יחד עם זאת, מדובר בכלי אחד מרבים – לכן עדיף לא להסיק מסקנה רק על סמך יחסים פיננסיים. יחסים פיננסיים צריכים להיבחן בהתאם לכוונות הנהלת החברה (לדוגמא, עלייה במלאי ובימי מלאי עשויה להיות קשורה בכוונת החברה להגביר מכירות בעתיד).
  3.  יחסים פיננסיים אינם נותנים ביטוי לנכונות בעל השליטה לתמוך בחברה בעת הצורך (לכן יחסים פיננסיים שלילים אינם בהכרח מצביעים על קשיים).
  4. מקובל לחלק ל- 4 קבוצות עיקריות:

  1. יחסי נזילות.
  2. יחסי רווחיות.
  3. יחסי מבנה הון.
  4. יחסי יעילות תפעולית.

ניתוח על אותה נקודת זמן מול חברות אחרות בענף ומול אותה חברה לאורך זמן.

נושאים נוספים

rich_or_poor_quiz_pop

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות