גוף משפטי אשר מוקם למטרת רווח. החברה מהווה גוף עסקי נפרד מבעליה.