אינפלציה

כינוי לתהליך עליית מחירים רצופה לאורך שנים. שיעור האינפלציה הוא שיעור ההתייקרות של רמת המחירים הכללית במשק, והוא מונח נרדף לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי חודש על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

error_message4

מאמרים נוספים

חשבונאות למתחילים

Table of Contents
X