אישיות משפטית

עסק, חברה, שותפות, ארגון, או כל צורת התאגדות אחרת, שיש ביכולתה לפעול כגוף עצמאי לשם ניהול עסקיה, קבלת התחייבויות, ייצוג אינטרסים בבית-משפט, חתימה על חוזים, וכדומה. 

error_message4

מאמרים נוספים

חשבונאות למתחילים

Table of Contents
X