אסמכתא

מספר המלווה את הרישום החשבונאי של פעולה עסקית כלשהי. כאשר, למשל, בוצעה פעולת רכישה, מספר החשבונית שהתקבלה תירשם כאסמכתא של פעולה זו. 

error_message4

מאמרים נוספים

חשבונאות למתחילים

Table of Contents
X