אשראי ספקים

אפשרות של חברה לקבל מספקיה סחורות או שירותים ולשלם עליהם במועד מאוחר יותר. בדרך- כלל אשראי ספקים ניתן לתקופה של בין 30 ל-120 ימים. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים